Diakonia - Människor som förändrar världen
Uteblivna regn och låga vatten nivåer som resulterade i dåliga skördar och ökade livsmedelspriser. Det var orsaken bakom den akuta matbrist som hotade miljontals människor bland annat i Mali.

Vi efterlyser en saklig debatt om biståndet

Det är glädjande att riksdag och regering står bakom stödet för motsvarande en procent av BNI i bistånd. Men debatten blir inte alltid faktamässig. Att skära i biståndet skulle få katastrofala konsekvenser för miljontals människor. Det är osakligt att påstå något annat.

2020-09-07

I höst presenterar vi resultatet från Diakonias mellanvalsenkät till partiledarna, som bland annat rör biståndsbudgeten. 

Moderaterna har  argumenterat för neddragningar av biståndet med motvieringen att det inte handlar så mycket om kronor och ören utan om att pengarna ska användas på bästa sätt. 

Nyligen lade även regeringens jämlikhetskommissionen fram ett förslag om stora neddragningar av biståndet för att istället använda pengarna till att finansiera arbetet med att minska samhällsklyftorna i Sverige.

Katastofala följder vid sänkt bistånd

Vi som arbetar med att stödja människorättsförsvarare, humanitära organisationer och miljöförsvarare menar att en sänkning av biståndsnivån  skulle få katastrofala följder för miljontals människor runt om i världen. 

Vi lever i en tid då hungern ökar, demokrati- och människorättsaktivister är mer utsatta än någonsin, och kampen för jämställdhet möter motstånd. Detta redan före covid-19 pandemin. I Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien är därför betydelsen av biståndet större än på länge.

För några år sedan gjorde Sida på uppdrag av regeringen en beräkning av vad en halvering av det humanitära biståndet skulle innebära. Här kommer ett axplock:

156 000 barn skulle inte få behandling för akut undernäring

650,000 krisdrabbade människor skulle inte få tillgång till hälsoinrättningar

244,800 barn skulle inte vaccineras mot mässling

1 miljon krisdrabbade människor skulle inte få tillgång till rent vatten

1 miljon människor skulle inte få grundläggande förnödenheter såsom filtar, köksredskap och kläder.

Listan på vilka effekterna av uteblivna biståndsinsatser skulle bli är lång. Påståendet att biståndsnivån kan ersättas med bättre kvalitet i utförandet utan att nedskärningen skulle få konsekvenser för människor i extrem utsatthet, eller försvaga kampen för demokrati och mänskliga rättigheter är osaklig.