Diakonia - Människor som förändrar världen
Finansminister Magdalena Andersson under ett finansministermöte i EU (dec 2019). Foto: European Council

Dags för Sverige att sluta blockera åtgärd mot skatteflykt!

Den 25 februari kan Sverige ställa sig bakom en viktigt åtgärd för att motverka global skatteflykt. Då ska EU:s ministrar rösta om gemensamma regler för att multinationella företag offentligt ska redovisa vad de betalar i skatt i sina verksamhetsländer. Sverige har hittills blockerat förslaget och allierat sig med länder som pekas ut som skatteparadis. Det är dags för Sverige att välja sida.

2021-02-16

Redan 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag på regler för att multinationella företag öppet ska redovisa sina skattebetalningar för varje land de är verksamma i, så kallad offentlig land-för-land rapportering. Förslaget kom som svar på de skatteflyktskandaler som duggat tätt de senaste åren. Dessa avslöjanden har visat hur rika personer och storföretag ofta med hjälp av dolda skatteparadis har smitit undan med skatten. EU-parlamentet enades 2017 om en position som gick ännu längre. Sedan dess har EU:s medlemsländer varit oense i frågan, men nu finns den kvalificerade majoritet som behövs för att EU ska kunna anta gemensamma regler.

Sveriges på skatteparadisens sida

Sverige har hela tiden blockerat processen tillsammans med notoriska skatteparadis i EU, så som Luxemburg, Irland och Malta. Sverige hävdar att förslaget är en skattefråga, inte en redovisningsfråga, vilket innebär att regeringen anser att beslutet ska fattas med enhällighet av EU:s medlemsländer.

Men flera medlemsländer, däribland våra grannländer Danmark och Finland, delar inte denna position. Det gör heller inte EU-kommissionen och EU-parlamentets rättsliga analys som menar att förslaget varken berör skatteregler eller inskränker medlemsländernas rätt att själva bestämma på skatteområdet. De anser att det helt enkelt är en fråga om transparens.

Ordförandelandets kompromissförslag

Det portugisiska ordförandeskapet har nu lagt fram ett kompromissförslag som de vill gå till omröstning med när EU:s konkurrenskraftsråd möts på ministernivå den 25 februari. Då har Sverige chansen att ställa sig på sätt sida, och medverka till en viktig åtgärd som  motverkar skatteflykt. Ökad insyn gör det möjligt för människor att se om företagen betalar sin beskärda del av skatten och utkräva ansvar när så inte sker. Om ministerrådet röstar igenom förslaget startar förhandlingar med parlamentet. Det blir då viktigt att parterna kan enas om ett starkt förslag som får önskvärd effekt.

Mer om detta i vår senaste podd:

Gynnar ansvarstagande företag och investerare

Ökad insyn gynnar ansvarstagande företag som inte har något att dölja. Förslaget om offentlig land-för-land rapportering skulle heller inte missgynna EU-företag eftersom det täcker alla multinationella företag med ett dotterbolag inom den europeiska marknaden. Enligt EU-kommissionens uppskattningar så har 90 procent av de största multinationella företagen i världen åtminstone ett dotterbolag inom EU, och därmed skulle de omfattas oavsett var de har sitt högkvarter.

Offentlig land-för-land rapportering kan också bidra till att skapa en jämnare spelplan mellan multinationella företag och små och medelstora företag (SME:s) som inte kan göra avancerade skatteupplägg och rapportera vinster i lågskatteländer. Allt fler investerare kräver också ökad insyn i företagens skattebetalningar och ser icke ansvarsfullt agerande på skatteområdet som en risk. Men frivilliga riktlinjer eller krav från investerare räcker inte, det behövs ett regelverk för att skapa samma förutsättningar för alla företagen.

Motverkar skatteflykt och korruption

Ökad öppenhet är ett viktigt verktyg för att motverka olika typer av skatteflykt men ävenför att motverka korruption och kriminella transaktioner. icke-transparenta skatteparadis möjliggör inte bara för individer och storföretag att smita med skatt utan ger även vapen- och människosmugglare, terrorister och ekonomiska brottslingar en möjlighet att bedriva sin smutsiga verksamhet. Det är ingen slump att de grävande journalister som avslöjat skatteflykt och penningtvätt i global skala nu nominerats till Nobels fredspris tillsammans med Global Alliance for Tax Justice där Diakonia ingår.