En grafisk symbol för jämställdhet, med en bild i bakgrunden av fyra flickor som står med cyklar.
Organisation

Gender Toolbox: Objectives and results

Ladda ner

Objectives and Results with a Gender Perspective är den andra delen i Diakonias Gender Mainstreaming Toolbox.

Diakonias Gender Mainstreaming Toolbox är en guide i hur man integrerar ett genusperspektiv i projekt.

Vårt mål är att allt arbete som Diakonia stödjer ska bidra till ökad jämställdhet. Detta sker på två sätt:

  • Genom stöd till fristående jämställdhetsprojekt, det vill säga projekt vars huvudsakliga mål är att öka jämställdheten.
  • Genom genusintegrering – alltså genom integrering av ett genusperspektiv i alla andra projekt som vi stödjer (projekt som fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa, konflikter, etc).

Det betyder att alla projekt vi stödjer – oavsett tematisk inriktning – måste ha:

  • Genusanalys som en del av projektets grund.
  • Mål med ett genusperspektiv.
  • Aktiviteter med ett genusperspektiv.
  • Indikatorer som mäter om projektet bidrar till ökad jämställdhet.
  • Uppföljning och utvärdering med ett genusperspektiv.

Gender Mainstreaming Toolbox är inte ett strikt protokoll. Det är vägledning som hjälper dig att integrera ett genusperspektiv i projekt. Alla frågor och förslag i verktygslådan kommer inte att vara relevanta för varje enskilt projekt – du bestämmer vilka som är användbara i sammanhanget och för den typ av projekt du arbetar med.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.