En grafisk symbol för jämställdhet, med en bild i bakgrunden av fyra flickor som står med cyklar.
Organisation

Advocacy with a Gender Perspective

Ladda ner

How to do Advocacy with a Gender Perspective: Guide and Checklist är ett komplement till Diakonias Gender Mainstreaming Toolbox.

Påverkansarbete med ett genusperspektiv innebär att även om en påverkansåtgärd är inriktad på ett till synes icke-genusrelaterat ämne, bör verksamheten fortfarande baseras på en genusanalys. Det ska också syfta till att förbättra jämställdheten mellan könen, som ett resultat av de policyfrågor man arbetar med.

Diakonias Gender Mainstreaming Toolbox är en guide i hur man integrerar ett genusperspektiv i projekt.

Vårt mål är att allt arbete som Diakonia stödjer ska bidra till ökad jämställdhet. Detta sker på två sätt:

  • Genom stöd till fristående jämställdhetsprojekt, det vill säga projekt vars huvudsakliga mål är att öka jämställdheten.
  • Genom genusintegrering – alltså genom integrering av ett genusperspektiv i alla andra projekt som vi stödjer (projekt som fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa, konflikter, etc).

Det betyder att alla projekt vi stödjer – oavsett tematisk inriktning – måste ha:

  • Genusanalys som en del av projektets grund.
  • Mål med ett genusperspektiv.
  • Aktiviteter med ett genusperspektiv.
  • Indikatorer som mäter om projektet bidrar till ökad jämställdhet.
  • Uppföljning och utvärdering med ett genusperspektiv.

Gender Mainstreaming Toolbox är inte ett strikt protokoll. Det är vägledning som hjälper dig att integrera ett genusperspektiv i projekt. Alla frågor och förslag i verktygslådan kommer inte att vara relevanta för varje enskilt projekt – du bestämmer vilka som är användbara i sammanhanget och för den typ av projekt du arbetar med.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.