fredsduva på separationsmur
Nyhet

Vår kommentar till namngivningen av palestinskt kvinnocenter

2017-06-01

Det uppmärksammade palestinska kvinnocentret i Burqa är inte ett Diakoniaprojekt. Därmed har inga pengar från Diakonia gått till det. Detta behöver klargöras efter att Diakonias samarbetsorganisation Women's Affairs Technical Committee (WATC) kopplats samman med centret.

Förra veckan uppkallades ett palestinskt kvinnocenter i Burqa på Västbanken efter Dalal Mughrabi, en av dem som utförde det bussattentat 1978 som tog 38 israelers liv. Eftersom Diakonias samarbetsorganisation Women's Affairs Technical Committee (WATC) kopplats samman med kvinnorcentret vill vi förtydliga att:

Diakonia arbetar för fred och rättvisa och fördömer allt våld mot civila. Det ligger i linje med folkrätten som allt vårt arbete utgår från. Vi tar kraftigt avstånd från all glorifiering av våldsverkare.

Kvinnocentret i Burqa inte är ett Diakoniaprojekt. Därmed har inga pengar från Diakonia gått till det.

Organisationen WATC:s koppling till Burqas kvinnocenter består i att WATC stått för byggmaterial under renoveringen av centret. Organisationen gjorde det inom ramen för ett uppdrag från FN-organet UN Women. Projekten stärker kvinnors deltagande i beslutsprocesser och ökar demokratisering i olika byar på Västbanken och är till hundra procent lokalt ägda. För WATC:s del var projektet i Burqa avslutat och slutrapporterat i december 2016.

WATC har begärt att få sin logotype borttagen från centret. Diakonias uppgifter är att centret namngavs i samband med invigningen efter en omröstning bland byborna. Namnet, som kom som en överraskning för biståndsgivarna, Norges regering och UN Women, tillkännagavs alltså nästan ett halvår efter att WATC avslutat sin del i projektet. Liksom UN Women har WATC begärt att få sin logotype bortplockad från centrets skylt.

Diakonia har fortsatt förtroende för WATC. Vi har samarbetat med Women's Affairs Technical Committee under en lång tid och sett hur organisationen arbetat för kvinnors rättigheter i ett patriarkalt samhälle. WATC har bland annat stöttat kvinnor att engagera sig politiskt och uppmärksammat trakasserier mot dem när de kandiderat till politiska poster. WATC har också avslöjat hur kvinnor diskrimineras i sin politiska gärning. Organisationens snabba avståndstagande från namngivningen av centret bekräftar den bild vi tidigare haft av WATC.

Ett porträtt av Joakim Wohlfeil

Joakim Wohlfeil

Policyrådgivare, konflikt och rättvisa

Skicka epost
08-453 69 21
separationsmur vid Ramallah

Fred och rättvisa

Konflikten i Israel och Palestina

Diakonia arbetar för att mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt ska respekteras i den långvariga konflikten i Israel och Palestina. Vi samarbetar med både israeliska och palestinska organisationer.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva