Kvinnor räknar pengar vid bord
Nyhet

Svenskt bistånd måste bidra till rättvisa skattesystem

2021-01-25

Utmaningen att mobilisera resurser för välfärd och hållbar utveckling är nu större än någonsin, särskilt i utvecklingsländer. Pandemin har försvårat ländernas möjligheter att öka skatteintäkter och Sverige och andra givarländer måste leva upp till löftena om ökat stöd på skatteområdet. De nordiska länderna har en unik möjlighet att bidra till skattesystem som främjar jämställdhet och minskar ojämlikhet. Nu behövs krafttag för att bemöta de utmaningar som covidkrisen spätt på.

Skatteintäkter är alla länders största och mest stabila källa för finansiering av målen i Agenda 2030. Men redan före coronakrisen stod utvecklingsländer inför stora utmaningar i form av utbredd fattigdom, dåliga skattesystem och urholkning av skattebasen från multinationella företags skatteflykt. Ekonomisk kris och fattigdom i kölvattnet av pandemin har gjort det ännu svårare att öka skatteintäkterna.

Skatt ingår i FN:s Financing for Development Agenda (FfD) för att nå målen i Agenda 2030. År 2015 lanserades The Addis Tax Initiative (ATI) med ett åtagande från givarländer att dubblera stödet till bland annat kapacitetsutveckling på skatteområdet i utvecklingsländer till år 2020. Utvecklingsländer åtog sig att förbättra mobiliseringen av skatter med syfte att nå utvecklingsmålen. Men mycket kvarstår för att nå dit.

Nordiskt bistånd på skatteområdet

Den 9 december arrangerade Diakonia och systerorganisationer ett internationellt webinarium om nordiskt bistånd på skatteområdet. På mötet deltog bland annat regeringsrepresentanter från de nordiska länderna, Tax Justice Network Africa och Diakonia. Seminariet belyste huruvida de nordiska länderna levt upp till sina åtaganden inom ATI. Syftet var också att utmana de nordiska länderna att ta på sig ledartröjan i arbetet för att mobilisera skatter för utveckling. Vår policybrief inför mötet visar att endast Norge har levt upp till volymmålet om dubblerat bistånd (december 2020), och att de nordiska länderna behöver göra mer för att säkra att stöd går till att bygga upp skattesystem som minskar ojämlikhet och bidrar till jämställdhet.

Lev upp till gamla löften och nya åtaganden

En ny ATI-deklaration antogs i november förra året med mål som ska nås fram till 2025. Utöver volymmålet om ökat stöd, så är fokus nu även på ”rättvisa skattepolicys”. Alla länder åtar sig även att arbeta för en samstämmig politik och motarbeta den kapitalflykt som sker när företag och individer smiter med skatten. Ett nytt, viktigt åtagande är att stödja folkrörelser och andra aktörer som kan granska makthavare och utkräva ansvar.

Den nya deklarationen är en ”call to action” givet de akuta utmaningar världen står inför. I vår policybrief uppmanar vi Sverige och de andra nordiska ländernas regeringar bland annat att:


  Kvinna står mitt i sin odling

  Diakonias arbete för effektivt bistånd

  För en bättre värld

  Orden ”mer och bättre bistånd” sammanfattar Diakonias syn på biståndet. För att fattigdomen ska utrotas måste alla rika länder bidra. Men det handlar inte bara om att öka biståndet; vi måste också hela tiden arbeta för ett bistånd med hög kvalitet som ger hållbara resultat.

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva