Kvinnohänder räknar pengar på bord
Nyhet

Seger mot skatteavtal i Kenyas högsta domstol

2019-05-03

Diakonias samarbetsorganisation Tax Justice Network Africa (TJN-A) har vunnit ett viktigt rättsfall i Kenya som slår fast att landets dubbelbeskattningsavtal med Mauritius strider mot landets konstitution.

Rättsprocessen mot Kenyas skatteavtal med Mauritius påbörjades 2014 efter ett initiativ från Tax Justice Network Africa, med stöd av Diakonia. TJN-A argumenterade i rätten att avtalet som de båda länderna slutit mellan sig två år tidigare stod i strid med Kenyas konstitution. I mitten på mars i år gav kenyanska högsta domstolen TJN-A rätt med hänvisning till att skatteavtalet slutits av regeringen utan insyn och utan möjlighet till deltagande av landets parlament, det vill säga de folkvalda.

Fallet har väckt uppmärksamhet och domslutet förväntas leda till att fler länder ser över sina dubbelbeskattningsavtal.

– Domslutet är banbrytande inte bara för Kenya utan även för andra afrikanska länder. Det är ett första steg i rätt riktning för att säkerställa en korrekt och bred konsultationsprocess i ärenden som är av nationellt intresse, säger Alvin Mosioma, ordförande för TJN-A i en kommentar till domen.

Utmaningar med skatteavtal

Syftet med dessa skatteavtal mellan länder är att undvika dubbelbeskattning för företag som är verksamma i fler länder. Problemet är att avtalen i praktiken ofta har begränsat utvecklingsländers möjligheter att beskatta multinationella företag samtidigt som det gett företagen skattefördelar. TJN-A har därför påpekat vikten av att folkvalda involveras i processen med att utforma avtalen.

Diakonia och våra samarbetsorganisationer har länge påpekat utmaningarna med dubbelbeskattningsavtal, särskilt när de sluts med så kallade skatteparadis. Dit hör Mauritius enligt flera klassificeringar, även om EU har satt upp landet på den ”grå listan över skatteparadis”. Vi menar att skatteavtalen bör utvärderas och omförhandlas när de begränsar utvecklingsländers rätt till beskattning. Vår rekommendation får stöd av Europaparlamentet som så sent som i mars i år uppmanat medlemsländerna att analysera vilka konsekvenser deras skatteavtal får på utvecklingsländer.

Vad bör Sverige göra?

Vår rapport Tax Games från 2017 visar att Sverige har 42 skattevatal med utvecklingsländer som i snitt minskar källskatten i dessa länder med 3.76 procentenheter. Det är mer än genomsnittet för länderna som granskas i rapporten. Fyra av skatteavtalen har klassats som "extra restriktiva”. Vi har därför i flera sammanhang uppmanat regeringen att utvärdera hur skatteavtalen påverkar utvecklingsländerna för att se om de rimmar med målsättningarna i Sveriges Politik för global utveckling (PGU) om att all politik ska utgå från ett fattigdoms- och rättighetsperspektiv. Inga konsekvensanalyser har ännu gjorts.


Tre kvinnor sitter vid bord och bokför pengar de lånar till varandra.

Global skatteflykt

Skatteflykten hindrar utveckling

Diakonia arbetar för att den globala skatteflykten stoppas och att pengarna i stället investeras i en långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet. Varje år försvinner mer pengar ut ur många fattiga länder genom att företag inte betalar skatt än vad länderna får i bistånd – pengar som hade kunnat hjälpa människor ur fattigdom.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva