Traktor röjer framför bombade bostadshus i Gaza
Nyhet

Stoppa våldet och övergreppen mot civila i Israel och Palestina!

2021-05-12

De senaste dagarnas våld och övergrepp mot civila i Jerusalem, Gaza och på andra platser i Israel och de ockuperade palestinska områdena är oacceptabelt och måste upphöra! Diakonia fördömer allt våld mot civilbefolkningen.

De urskillningslösa attackerna som drabbar civilbefolkningen visar bristen på hänsynstagande från parterna i konflikten. Såväl Israel som Hamas har en skyldighet att respektera internationell rätt och att skydda civilbefolkningen och deras rättigheter.

Därför är det djupt upprörande att ledare på bägge sidor visar sin oförmåga att bekämpa – och i värsta fall uppmuntrar – våldsbejakande extremism och rasism. Detta sker samtidigt som både Israel och Palestina genomgår en instabil politisk situation som riskerar att ytterligare förvärra situationen.

Världsamfundet måste agera

Men ansvaret faller också tungt på världssamfundet som inte agerat tillräckligt kraftfullt mot den olagliga israeliska bosättningspolitiken, mot diskrimineringen och mot fördrivningarna av palestinska familjer. Problematiken är känd sedan länge och såväl människorättsorganisationer som EU:s och FN:s representanter på plats har länge varnat för konsekvenserna.

Olika rättigheter för israeler och palestinier

Ett tydligt exempel är situationen i Sheikh Jarrah, ett distrikt i Östra Jerusalem, där palestinska familjer har tvångsfördrivits från sina hem och där ännu fler nu hotas av samma öde. Enligt israelisk lag kan israeler kräva tillbaka egendomar i Östra Jerusalem om de kan bevisa ägarskap från tiden före kriget 1948. Men de palestinier som på motsvarande sätt kan bevisa sitt ägande av fastigheter i västra delen av Jerusalem, eller i andra delar av Israel, saknar samma lagliga möjlighet.

Enligt uppgifter från UNOCHA handlar det om minst 218 palestinska hushåll, vilket innebär 970 personer inklusive 424 barn, som hotas att fördrivas i strid med internationell rätt.

Diakonia kräver att Sveriges regering och EU verkar för att:

  • Både Israel och Hamas upphör med raketattacker, flyganfall och oproportionerligt våld, samt agerar för att våldet upphör.
  • Båda sidor tar sitt ansvar för att skydda civilbefolkningen
  • Att Israel upphör med fördrivningen av palestinska familjer från sina hem på ockuperat område.
  • Att Israel omedelbart upphör med utbyggnaden av illegala bosättningar på ockuperat palestinskt territorium.
  • Stödja och skydda den Internationella brottmålsdomstolens (ICC) utredning, för att ansvar ska kunna utkrävas från de israeler och palestinier som begått olagliga handlingar.
  • Rekommendationerna i “EU Jerusalem Heads of mission report” följs upp.
Foto på Joakim Wohlfeil

Joakim Wohlfeil

Policyrådgivare, konflikt och rättvisa

Skicka epost
08-453 69 21
separationsmur vid Ramallah

Fred och rättvisa

Konflikten i Israel och Palestina

Diakonia arbetar för att mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt ska respekteras i den långvariga konflikten i Israel och Palestina. Vi samarbetar med både israeliska och palestinska organisationer.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva