Kvinnohänder räknar pengar på bord
Nyhet

Skuldavskrivningar behövs för att bemöta pandemin

2020-05-12

De tidigare beskeden om stora lättnader i skulder för fattiga länder var ett välkommet andrum, men nu måste det till mer permanenta lösningar för att ta världen genom pandemin. Diakonias Penny Davies stakar ut en tydligare väg framåt med stora avskrivningar och ett nytt system.

Vilka skuldlättnader har erbjudits?

Som vi tidigare har berättat om fattade G20:s medlemsländer beslut den 15 april om att 77 fattiga och skuldsatta länder inte ska behöva betala tillbaka på sina bilaterala lån fram till slutet av året. Totalt omfattar G20-initiativet tolv miljarder amerikanska dollar i bilaterala skulder. Tidigare har Internationella valutafonden (IMF) gett besked om tillfälliga lättnader på avbetalningar av skulder för 25 länder de kommande sex månaderna, på runt 215 miljoner amerikanska dollar. G20 har bett alla multilaterala utvecklingsbanker att också införa ett tillfälligt stopp för skuldåterbetalningar, vilket ännu inte skett. Även privata långivare uppmanas agera.

Vilka är bristerna och vad behövs?

Beskeden från G20 och IMF ger länderna ett välkommet andrum, men de löser inte skuldfrågan. IMF:s initiativ motsvarar endast en procent av låginkomstländernas skulder. Utvecklingsländer behöver skuldlättnader på hela tusen miljarder dollar i år enligt UNCTAD för att bemöta effekterna av pandemin. Redan före pandemin stod många länder inför en skuldkris, bland annat orsakad av finansiell spekulation och en oreglerad finansiell marknad.

  • Initiativen ger tillfällig skuldlättnad men ingen lösning på sikt. Permanenta avskrivningar behövs. Skulderna kommer annars att behöva betalas tillbaka senare.
  • Fler skulder måste inkluderas. Alla multilaterala men även privata långivare måste ingå.
  • Juridiskt skydd behövs mot att privata kreditorer driver in sina fodringar, så att inte de frigjorda resurserna går till dem.
  • Skuldavskrivningar får inte dränera bistånd, nya sätt att finansiera avskrivningar måste till.
  • Stödpaket bör inte ges i form av lån som leder till nya skulder.
  • Ett nytt system för att hantera ohållbara skulder behövs på sikt, baserat på mål om att bekämpa fattigdom. FN:s generalsekreterare framförde den 23 april behovet av en sådan mekanism, och som beskrivs av UNCTAD.
Foto på Penny Davies

Penny Davies

Policyrådgivare, utvecklingsfinansiering

Skicka epost
08-453 69 35
Kvinna på ett fält dricker vatten

Finansiering för utveckling

Resurserna måste fördelas mer jämlikt

Diakonia arbetar för att det ska finnas tillräckligt mycket pengar i fattiga länder för att de ska kunna uppnå de globala målen. Som det ser ut idag är det ett stort glapp mellan hur mycket resurser som finns och hur mycket som behövs. För att fylla det glappet behövs politiska reformer av de globala finansiella systemen.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva