Exteriör entré Nya Karolinska Solna
Nyhet

Nya Karolinska-modellen – skandalomsusad i världen

2019-11-18

Samtidigt som rapporteringen kring det skandalomsusade Nya Karolinska i Solna fortsätter i media pågår en liknande debatt utanför Sverige kring finansieringsmodellen. Offentlig Privat Samverkan lyfts fram som en väg att nå Agenda 2030, trots att utvärderingar av finansieringsmodellen visar att den är förenad med en rad risker. Och när OPS-projekten går snett drabbas vanliga människor – här i Sverige såväl som i länder med utbredd fattigdom.

I november förra året presenterade Diakonia tillsammans med sjutton andra organisationer rapporten History RePPPeated – How public private partnerships are failing. Rapporten granskade tio projekt inom Offentlig Privat Samverkan, så kallade OPS-projekt världen (Public Private Partnership eller PPP på engelska) över och visade på riskerna med denna finansieringsmodell. Nya Karolinska i Solna (NKS) var ett av projekten. I rapporten uppmanade vi givarländer och institutioner, däribland Världsbanken, att sluta främja modellen som en universallösning för finansiering av vård, skola och infrastruktur i utvecklingsländer.

Rapporter pekar på risker

Sedan vår rapport har flera andra rapporter släppts som beskriver liknande risker med OPS-projekt i olika delar av världen.

  Sluta främja OPS-projekt i utvecklingsländer

  Diakonia har tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer rest frågan om OPS-är en lämplig modell att främja i utvecklingsländer givet de risker som projekten visat sig vara förenade med. Vi har bland annat framfört rekommendationen att Sverige inom Världsbanken bör ta upp riskerna och arbeta för att Världsbanken slutar att främja OPS för investeringar i social och ekonomisk infrastruktur så som hälsovård.

  Utvecklingsländer bör istället få stöd att hitta den bästa finansieringsmodellen för att tillgodose människors rätt till hälsa, utbildning och annan social infrastruktur. OPS-projekt kan fungera, men givet de många exempel på misslyckade projekt och upphandlingar, inte minst i vårt eget land, så bör försiktighetsprincipen råda. Beslut bör följas av noggranna konsekvensanalyser av effekterna av projekten på människor som lever i fattigdom.


  Kvinna på ett fält dricker vatten

  Finansiering för utveckling

  Resurserna måste fördelas mer jämlikt

  Diakonia arbetar för att det ska finnas tillräckligt mycket pengar i fattiga länder för att de ska kunna uppnå de globala målen. Som det ser ut idag är det ett stort glapp mellan hur mycket resurser som finns och hur mycket som behövs. För att fylla det glappet behövs politiska reformer av de globala finansiella systemen.

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva