Händer över ett bord där det ligger mynt och sedlar.
Analys

Nya globala skatteregler missgynnar utvecklingsländer

2021-09-27

Företag måste beskattas i de länder där de gör sina vinster, det är de allra flesta är överens om. Men försöket att inför en global minimiskatt har visat sig snarare leda till att utvecklingsländer återigen missgynnas, skriver Diakonias Penny Davies.

Idag finns det stor enighet om att internationella skatteregler behövs som ser till att företag beskattas i de länder där de gör sina vinster. Det motverkar att företagen flyttar vinsterna till länder med lägre eller ingen beskattning för att undvika skatt.

De internationella skatteregler vi har är omoderna och skapades exempelvis innan den globala ekonomin blev digitaliserad. Under sommaren enades därför många länder inom ramen för ett OECD-lett initiativ om att införa en global minimiskatt på femton procent och ett nytt system för hur beskattningen ska fördelas mellan länder. Men förslaget om en minimiskatt är för låg enligt Tax Justice Network och reformen i dess helhet är ifrågasatt eftersom den diskriminerar utvecklingsländerna, något som skatteexperten Torsten Fensby redogör kring i sin blogg.

En stor utmaning i förhandlingarna är att agendan domineras av de rika ländernas intressen, medan utvecklingsländer har svårt att delta på lika villkor i när agendan sätts..

Detta har uppmärksammats av FN:s så kallade FACTI-panel (United Nations High-Level Panel on International Financial Accountability, Transparency and Integrity for Achieving the 2030 Agenda) som tyvärr fått lite uppmärksamhet i Sverige, men som Norge står bakom. Panelen rekommenderar bland annat att det bör upprättas en FN-konvention om skatt och ett forum, en UN Global Body on tax, för att möjliggöra utvecklingsländers deltagande på lika villkor i diskussioner och beslut på skatteområdet. Detta förslag har Diakonia framfört till den svenska regeringen flertalet gånger, men det har inte fått svenskt stöd.

Läs mer om skattefrågan i min artikel i septembernumret av Mänsklig säkerhet.

Man knäböjer framför kvinnas hus

Rika länder måste ta ansvar

Skatteflykt hindrar utveckling

Varje år förlorar utvecklingsländer mer pengar på grund av multinationella företags skatteflykt än vad de får i bistånd – pengar som behövs för satsningar på exempelvis skolor och sjukvård.