Möteslokal där personer sitter runt bord
Nyhet

Milstolpe i arbetet mot skatteflykt nådd – så blir reglerna effektiva

2021-03-12

Den 25 februari enades EU:s medlemsländer om att införa regler för att multinationella företag offentligt ska redovisa vad de betalar i skatt i sina verksamhetsländer. Det var en viktig milstolpe i arbetet för att öka transparensen och därmed för att motverka global skatteflykt. Nu är det viktigt att förhandlingarna som inleds resulterar i ett effektivt regelverk, snarare än en symbolisk åtgärd.

Beslutet i Konkurrenskraftsrådet markerar en ny fas i en process som pågått i fem år sedan EU-kommissionen 2016 lade fram det första förslaget till så kallade offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Året därpå kom EU -parlamentet med ett eget mer långtgående förslag. Inför omröstningen i februari presenterade det portugisiska ordförandeskapet ett kompromissförslag som alltså fick stöd av en majoritet av medlemsländerna, trots fortsatt svenskt motstånd.

Brett stöd för ökad öppenhet

Beslutet visar att det glädjande nog finns ett brett stöd för att skala upp arbete mot skatteflykten, som resulterar i hundratals miljarder dollar i förlorade skatteintäkter varje år, vilket drabbar människor som lever i fattigdom och framförallt kvinnor och flickor hårdast.

Samma dag släppte även FN:s FACTI-panel (United Nations High-Level Panel on International Financial Accountability, Transparency and Integrity for Achieving the 2030 Agenda) sin rapport som förespråkar globala regler för offentlig land-för-land-rapportering.

Detta behövs för ett effektivt regelverk:

Februaribeslutet innebär att förhandlingar kan starta mellan EU:s medlemsländer, parlamentet och kommissionen. Det är nu av största vikt att parterna enas om ett regelverk som faktiskt kan bidra till att motverka global skatteflykt. För att regelverket ska bli effektivt krävs följande:

  Måste gälla företags verksamhet i alla länder

  Offentlig land-för-land-rapportering måste få global räckvidd, det vill säga, rapporteringen bör omfatta multinationella företags aktiviteter i alla länder och inte begränsas till företagens verksamhet inom EU och i skatteparadis, vilket EU-kommissionen föreslagit. Det skulle utesluta rapportering för företagens verksamhet i utvecklingsländer och därmed människors möjlighet att kunna ställa företag och beslutsfattare till svars i dessa länder. I förhandlingarna bör därför EU-parlamentets position få gehör då den omfattar multinationella företags aktiviteter runtom i världen.

  Måste omfatta tillräckligt många företag

  Offentlig land-för-land-rapportering bör gälla för multinationella företag med en årlig omsättning på 40 miljoner euro eller mer. Denna tröskel är i enlighet med EU:s egen definition av ”stora företag” i EU:s redovisningsdirektiv. Kommissionen har i sitt förslag en högre tröskel på 750 miljoner euro i årlig omsättning, vilket skulle utesluta 85–90 procent av de multinationella företagen, enligt OECD.

  Måste vara heltäckande rapportering utan kryphål

  Offentlig land-för-land-rapportering bör vara heltäckande och baseras på mallen i Global Reporting Initiatives frivilliga land-för-land-rapportering för multinationella företag på skatteområdet. Det är också viktigt att förhandlingarna inte släpper igenom kryphål när det gäller vad som ska rapporteras, eftersom det i praktiken skulle göra regelverket mindre verkningsfullt.


  Tre kvinnor sitter vid bord och bokför pengar de lånar till varandra.

  Diakonias arbete mot skatteflykt

  Skatteflykt hindrar utveckling

  Varje år försvinner mer pengar ut ur utvecklingsländer genom skatteflykt än vad de får i bistånd. Pengar som hade kunnat hjälpa människor ur fattigdom. För att nå målen i Agenda 2030 måste den globala skatteflykten stoppas och pengarna investeras i en långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet.

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva