Debatt

Mänskliga rättigheter måste upprätthållas i Afghanistan

2021-08-18

Talibanernas övertagande av Afghanistan är djupt oroande, inte minst i ljuset av extremistgruppens historia av allvarliga människorättsövergrepp. Säkerheten för kvinnor och flickor, HBTQI-personer och etniska minoriteter måste sättas främst i världssamfundets insatser.

Diakonia uppmanar alla grupper som har faktisk kontroll i Afghanistan att respektera internationell humanitär rätt och internationella lagar om mänskliga rättigheter. Det inkluderar förbuden mot att attackera civila, mot utomrättsliga avrättningar och tortyr, och mot könsbaserat våld och slaveri.

Vi ser nu stora risker för att våld och repressalier riktas mot människorättsförsvarare, biståndsarbetare, journalister och människor som har kopplingar till den tidigare regeringen och internationella styrkor.

Det afghanska folket behöver vår solidaritet och vårt stöd i kampen för att upprätthålla sina mänskliga rättigheter. Fler flickor än någonsin går i skolan i Afghanistan, fler kvinnor har tillgång till sjukvård och jobbar utanför hushållet. Diakonia uppmanar världssamfundet att fortsätta med ett rättighetsbaserat och effektivt bistånd till stöd för dessa flickor och kvinnor.

Alla stater delar nu ett gemensamt ansvar för det afghanska folkets säkerhet och välbefinnande. Diakonia uppmanar världssamfundet att värna rätten att fly och att stötta både de människor som flyr från våldet i Afghanistan och de närliggande länderna som kommer att se stora flyktingströmmar. Stödet måste, från planering till implementering, särskilt svara upp till behoven hos de som har extra svårt att fly, som äldre och människor med funktionsnedsättningar. Världssamfundet måste också fortsätta att utveckla och stötta de mekanismer som utkräver ansvar för pågående kränkningar av internationell lag.

Diakonia har lång erfarenhet av att arbeta med lokala organisationer i asiatiska länder för att stärka ekonomisk utveckling, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Vårt center för internationell humanitär rätt arbetar för att krigets lagar ska respekteras världen över och för en dialog med regeringar och andra aktörer för att sätta fokus på människorna som drabbas av konflikter.

För mer information:

Ett porträtt av Diakonias generalsekreterare Mattias Brunander.

Mattias Brunander

Generalsekreterare

Skicka epost
08-453 69 69
Tre barn vid förstörda byggnader

Mer mänsklighet i konflikter

Globalt arbete för folkrätten

Diakonia arbetar för människor i konfliktområden genom lokala center för internationell humanitär rätt. Projektet startades för att öka respekten för de internationella krigslagarna och skyddet för människor i konfliktområden. Centret för internationell humanitär rätt har genom åren blivit en ledande källa av oberoende information och analys om internationell humanitär rätt (IHL).

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.