kupoler i Jerusalems gamla stad
Nyhet

Journalistresor till Israel och Palestina

2021-05-24

Tillsammans med ACT Svenska kyrkan anordnar vi studieresor för journalister till Israel och Palestina. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om området, att nyansera och problematisera bilden av konflikten och att skapa kontakter. Vi går bakom rubrikerna genom möten med olika aktörer som lever och verkar i området.

Diakonia och Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att arbeta för fred och försoning i regionen, med de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten i fokus. Vi arbetar nära israeliska och palestinska civilsamhällesaktörer som människorättsorganisationer och religiösa institutioner (kristna, judiska och muslimska), samt med FN-organ och andra internationella aktörer. Under studieresan träffar vi flera av dessa.

Mångfald av röster

Vi träffar även andra aktörer som verkar i området. Exempel på sådana är palestinska och israeliska journalister, myndighetsrepresentanter och politiker, men också människor som lever mitt i konflikten, som exempelvis israeliska bosättare och palestinska flyktingar.

Utan att göra anspråk på att förmedla en heltäckande bild, strävar vi alltid efter att lyssna till en mångfald av röster och en balans mellan flera perspektiv. Som arrangörer av resan delar vi nödvändigtvis inte de åsikter eller analyser som uttrycks av personer vi möter under resan.

Studieresor sedan 2006

Resorna har genomförts sedan 2006 bland annat på uppmaning av lokala kyrkoledare i Jerusalem att komma och se situationen med egna ögon. Studieresan annonseras ut på våra respektive webbplatser och i branschtidningen Journalisten. Alla verksamma journalister är välkomna att ansöka till de åtta deltagare som slutligen följer med på resan.

Vi erbjuder stipendium

Vi erbjuder stipendium i de fall redaktioner inte står för journalistens kostnader. Stipendiet täcker resa och uppehälle. Det finns inga krav på motprestationer, till exempel publiceringar.

Kommande studieresa

Nästa resa kommer troligen att genomföras under våren 2022 och vi annonserar ut ansökan i god tid före.

separationsmur vid Ramallah

Fred och rättvisa

Konflikten i Israel och Palestina

Diakonia arbetar för att mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt ska respekteras i den långvariga konflikten i Israel och Palestina. Vi samarbetar med både israeliska och palestinska organisationer.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva