Omslag rapporten Glappet
Nyhet

Glappet – hur fixar vi finansiering för en hållbar utveckling?

2020-03-09

Det är bara tio år kvar tills de globala målen i Agenda 2030 ska ha nåtts och det behövs en kraftsamling om världens länder ska lyckas. I rapporten Glappet analyserar vi vilka reformer och finansiella resurser som krävs och ger svenska regeringen rekommendationer.

Det finns ett glapp mellan de resurser som utvecklingsländerna har och vad de faktiskt behöver för att kunna göra nödvändiga satsningar på exempelvis skolor, sjukvård och infrastruktur. Utmaningarna är enorma och enligt FN saknas det sammanlagt 2 500 miljarder dollar per år i utvecklingsländerna fram till år 2030 för att nå de globala målen.

Men det handlar inte bara om pengar. Om målen ska nås behövs både förändringar av internationella regelverk och att länder sätter människor som lever i fattigdom och förtyck i centrum och främjar jämställdhet. Att utvecklingsländer förlorar mer pengar på grund av global skatteflykt än vad de får i bistånd är inte hållbart. Det är ett uppenbart glapp där det saknas effektiva åtgärder på internationell nivå. Biståndsgivare lever heller inte upp till sina åtaganden. Privata investeringar, som ofta sägs vara lösningen på finansieringen av utvecklingsmålen, når oftast inte de fattigaste länderna och människorna.

Så minskas glappet

Rapporten Glappet utgår från åtgärder som är del av FN:s agenda för finansiering för utveckling, den så kallade Addis Ababa Action Agenda (AAAA). Rapporten redogör för vilka roller skatter, privata investeringar och internationellt bistånd kan spela för att minska glappet till att nå de globala målen. I rapporten ger vi rekommendationer till regeringen om hur Sverige kan ta sitt ansvar för att människor som lever i fattigdom och förtyck ska inkluderas i utvecklingen.

Diakonia har tillsammans med Oxfam skrivit kapitlet om skattesystem, globala skatteregler och skatteflykt. Vi uppmanar bland annat Sverige att:

  Glappet har tagits fram i ett samarbete mellan ACT Svenska kyrkan, Diakonia, Concord Sverige, Forum Syd och Oxfam. Rapporten är ett inspel till FN:s möte om finansiering för utveckling som äger rum 20-23 april. Den ger rekommendationer till svenska regeringen och kommer att diskuteras med partier i riksdagen.


  Kvinna på ett fält dricker vatten

  Finansiering för utveckling

  Resurserna måste fördelas mer jämlikt

  Diakonia arbetar för att det ska finnas tillräckligt mycket pengar i fattiga länder för att de ska kunna uppnå de globala målen. Som det ser ut idag är det ett stort glapp mellan hur mycket resurser som finns och hur mycket som behövs. För att fylla det glappet behövs politiska reformer av de globala finansiella systemen.

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva