Kvinnohänder räknar pengar på bord
Nyhet

Fattiga länders skulder skjuts upp tillfälligt

2020-04-16

Världens fattigaste länder slipper betala en del av sina skulder till andra länder under 2020, det bestämde G20-länderna nyligen för att underlätta under coronakrisen. Men även om beslutet är välkommet behövs mer än ett tillfälligt andrum. Diakonias Penny Davies vill se permanenta avskrivningar och lösningar som gör att pengarna faktiskt hamnar där de behövs som mest – i hälso- och sjukvården.

Den 15 april fattade G20:s medlemsländer beslut om att 77 fattiga och skuldsatta länder inte ska behöva betala tillbaka på sina bilaterala lån fram till slutet av året, det vill säga de lån som har getts av enskilda G20-länder. . En överenskommelse har även gjorts med Parisklubbens långivarländer så att alla bilaterala långivare kommer att ingå i initiativet. Beslutet kommer efter att Internationella valutafonden (IMF) har gett besked om tillfälliga lättnader på avbetalningar av skulder för 25 länder de kommande sex månaderna. G20 har bett alla multilaterala utvecklingsbanker att också införa ett tillfälligt stopp för skuldåterbetalningar. Även privata långivare uppmanas att delta i initiativet.

Mer behövs på sikt

G20-beslutet ger låntagande länder ett välkommet andrum och möjlighet att på kort sikt använda de frigjorda pengarna till hälso- och sjukvård samt andra akuta insatser för att bemöta covid-19-krisen. Det är positivt. Beslutet köper tid, men löser inte skuldkrisen på sikt. G20 bör därför även fatta beslut om permanenta avskrivningar av skulderna. Redan före covid-19 stod många länder inför en skuldkris. Efter pandemin kommer många länder att ha ännu sämre förutsättningar att bekämpa fattigdom och bygga upp sociala trygghetssystem.

Att se till att pengarna används till investeringar som behövs för att bemöta krisen, så som offentlig hälso- och sjukvård, är förstås avgörande.

Fler skulder måste inkluderas

G20 har alltså uppmanat multilaterala utvecklingsbanker att också införa ett stopp på skuldåterbetalningar, och det är viktigt att Världsbanken och andra långivare agerar. IMF:s beslut är välkommet men omfattar bara 25 länder vars skulder till IMF är åtta gånger större än de lättnader som nu ges till dem. Det är också viktigt att IMF hittar andra sätt att finansiera sina avskrivningar på än via bidrag från givarländer. Att använda en del av IMF:s guldreserver är ett förslag.

Många utvecklingsländer har även skulder till privata banker och investerare. G20 uppmanar dessa privata kreditorer att också införa ett betalningsstopp. Men en uppmaning räcker inte. Dessa privata långivaremåste också införa stopp på återbetalningar. Annars finns risken att resurserna som frigörs genom G20:s initiativ går till att betala av lån till privata investerare i stället för att användas till hälso- och sjukvård.

FN-organet UNCTAD har pekat på att utvecklingsländer kommer att behöva skuldavskrivningar på hela tusen miljarder dollar i år för att kunna bemöta effekterna av pandemin.

Nytt system för att hantera ohållbara skulder

På sikt behövs ett bättre system än nuvarande för att hantera ohållbara skulder som undergräver utvecklingsländers möjligheter att bekämpa fattigdom. Folkrörelser har länge pekat på behovet av en skuldavskrivningsmekanism som är mer effektiv och rättvis, och som utgår från olika länders förutsättningar att bekämpa fattigdom och uppnå utvecklingsmål, snarare än enbart deras återbetalningsförmåga.
Det är också viktigt att de stödpaket som nu ges inte bidrar till att öka på utvecklingsländernas ohållbara skulder.


Kvinna på ett fält dricker vatten

Finansiering för utveckling

Resurserna måste fördelas mer jämlikt

Diakonia arbetar för att det ska finnas tillräckligt mycket pengar i fattiga länder för att de ska kunna uppnå de globala målen. Som det ser ut idag är det ett stort glapp mellan hur mycket resurser som finns och hur mycket som behövs. För att fylla det glappet behövs politiska reformer av de globala finansiella systemen.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva