Svenska och europeiska flaggan framför riksdagshuset
Analys

EU ökade biståndet – men inte till de mest behövande

2021-10-07

Samtidigt som pandemin tvingade 140 miljoner fler människor in i fattigdom fortsätter EU att svika sina löften om det internationella biståndet. Förra året ökade visserligen EU:s totala bistånd, men den andel som går till de mest utsatta länderna låg kvar på samma låga nivå.

Som världens största biståndsgivare spelar EU en nyckelroll i världen för en hållbar utveckling och återhämtning efter pandemin. Men trots att ökade resurser behövs till de människor som lever i störst fattigdom och utsatthet gick endast 0,1 procent av EU:s sammanlagda bruttonationalinkomst (BNI) till dem. Därmed missade EU sitt mål att nå upp till 0,15 procent år 2020.

Penny Davies är Diakonias expert på utvecklingsfinansiering:
– Pandemin har ökat på klyftorna i samhället och slagit hårt mot redan sårbara människor som lever i fattigdom. I det perspektivet är det oroande att EU:s bistånd till de minst utvecklade länderna inte ökat och inte heller uppnår målet om att kanalisera minst 0,15 procent av biståndet till människor i dessa länder.

Under pandemin har EU samordnat och samlat in ytterligare biståndsbudget från medlemsstaterna som ”Team Europas” respons på pandemins förödande konsekvenser. Detta bidrog sannolikt till att tio EU-länder ökade sitt bistånd med mer än fem procent jämfört med 2019.

Ett fåtal stora givarländer som Frankrike, Tyskland och Sverige har stått för merparten av ökningen av biståndet. Andra minskade sitt internationella bistånd på grund av den egna ekonomiska tillbakagången. Med Storbritanniens utträde blir EU:s bidrag till hållbar utveckling mindre inflytelserikt, samtidigt som Storbritannien också har backat från ansvar genom stora nedskärningar av landets biståndsbudget.

EU:s totala bistånd ökade glädjande nog under 2020 och nådde 0,5 procent av BNI, jämfört med 0,42 procent året innan. Fortfarande är dock åtagandet om att medlemsstaterna ska bidra med 0,7 procent av sin BNI långt från att bli verklighet.

Här kan du ladda ner rapporten!

CONCORD:s Aidwatchrapport 2021

Fler lån istället för gåvor oroar

2020 års siffror kommer från CONCORD Europa som regelbundet genomför en analys av hur EU:s medlemsländer följer sina åtaganden. Rapporten visar även att det skett en stor ökning av bistånd i form av lån istället för gåvor. Det är en riskabel väg att gå som tvingar länderna att betala av skulder istället för att kunna investera i nödvändiga satsningar för sjukvård, utbildning, tryggad livsmedelsförsörjning eller återhämtning efter pandemin.

– Det är också mycket oroande att lånen som del av biståndet ökat eftersom det riskerar att spä på den skuldkris många länder befinner sig i just nu, säger Penny Davies.

Rapporten pekar också på att andelen bistånd som är inriktat på jämställdhet minskar svagt, vilket oroar i ljuset av att länder som Ungern och Polen har motarbetat jämställdhet i politiska överenskommelser.

Givarnas egenintressen får styra

Många av de nya samordnade initiativ inom “Team Europa" som EU vill sätta upp är fortfarande i sin linda och för tidigt att utvärdera. I rapporten intervjuas representanter för organisationer i Afrika och Europa som tecknar en bild av ett EU som låter migrationspolitiska och geopolitiska ambitioner, inte minst att konkurrera med Kina på den globala arenan, styra EU:s vägval i det internationella utvecklingssamarbetet.

Kvinna står mitt i sin odling

Effektivt bistånd

Hållbart bistånd av hög kvalitet

Ett effektivt bistånd med hållbart resultat gynnar människor som lever i fattigdom och förtryck. Rika länder har ett extra stort ansvar att bidra till att utrota fattigdomen.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva