En manifestation med en grupp människor med uppsträckta armar som ropar.
Nyhet

En lagändring som räddar liv

2022-02-25

Det vajar gröna näsdukar över Latinamerika. De som håller i dem ropar att en person som inte kan bestämma över sin kropp kan inte till fullo utöva sina mänskliga rättigheter. Kan inte till fullo delta i demokratin. Den 21 februari fattade den colombianska författningsdomstolen beslut om att göra abort lagligt till 24:e veckan, och fick näsdukarna att flyga.

Förbud mot abort leder till fler aborter

I länder där abort är olagligt, utförs ofta enormt många fler aborter än i länder där det är lagligt. Varför är det så?

Därför att där abort är olagligt, finns heller ingen ordentlig sexualundervisning. Där abort är olagligt, är det i regel besvärligt att få tag på preventivmedel. Där abort är olagligt, är det ofta tabu att prata öppet och faktabaserat om sex och sexualitet.

För abortförbud handlar aldrig bara om att förbjuda det medicinska ingreppet abort. Det handlar om att ta ifrån kvinnor möjligheten att fatta beslut (eller ens få information) om sina kroppar, om sin sexualitet, om sin fertilitet och om familjebildning. Så där abort är olagligt, har många flickor och kvinnor ingen möjlighet att undvika en graviditet. Och stort antal oönskade graviditeter leder till stort antal aborter.

Att tillåta abort räddar liv

I Colombia ligger abort i brottsbalken, och precis som i nästan alla andra latinamerikanska länder har det bara funnits tre undantag från förbudet. 1) Om kvinnans liv var i fara, 2) om fostret hade livshotande skador, 3) eller om graviditeten var ett resultat av våldtäkt har man i teorin kunnat få en laglig abort. Men i praktiken har det varit svårt att få tillgång till abort till och med när något av de här villkoren var uppfyllda.

Världshälsoorganisationen WHO ser abort som en grundläggande hälso- och sjukvårdstjänst, och vi vet att kvinnor världen över som har blivit gravida mot sin vilja gör abort oavsett om det är lagligt eller ej. Till exempel uppskattar man att av de hundratusentals aborter som utförs varje år i Colombia, är mindre än en procent lagliga. Vad betyder det i praktiken? En laglig abort är i de allra flesta fall en säker abort, som inte ger några medicinska men. En olaglig abort riskerar alltid att bli en osäker abort. Kvinnan utför den ofta själv, eller med hjälp av personer som inte har några medicinska kunskaper. Det finns risk för infektioner, blödningar och skador på inre organ. Och i ett land där abort är straffbart är det inte säkert att den som blivit sjuk eller skadad av en olaglig abort vågar söka hjälp efteråt. I värsta fall riskerar hon att dö.

De fattiga drabbas

WHO uppskattar att 97 procent av de osäkra aborterna äger rum i länder där fattigdomen är hög. Även inom ett och samma land är det milsvid skillnad på olika personers tillgång till vård. Varje år inleds rättsprocesser mot cirka 400 kvinnor i Colombia för att de har genomgått – eller försökt genomgå – en abort. Av dessa kvinnor är 12,5 procent minderåriga och 97 procent bor på landsbygden. För precis som det framför allt är kvinnor och flickor som redan lever i fattigdom och utsatthet som skadas och dör av osäkra aborter, är det också de som straffas av lagen.

Den gröna vågen

De gröna näsdukarna då? I Latinamerika precis som på andra ställen är det feministerna och kvinnorättskämparna som har tagit fighten om aborträtt och drivit på frågan ända upp i parlamenten och domstolarna. Det har pågått i många decennier. För ett par år sedan började feminister i Argentina använda gröna näsdukar som en symbol för kampen, och det bruket spred sig som en löpeld över kontinenten. Nu kallas det för den gröna vågen och den colombianska lagändringen är dess senaste landvinning. En landvinning som kommer rädda många kvinnors liv.

Tack till organisationen La mesa por la vida y la salud de las mujeres för statistik som används i artikeln.

Ett porträtt av Jenny Enarsson

Jenny Enarsson

Rådgivare jämställdhet

Skicka epost
+46 (0)70 934 66 63
Två leende kvinnor ser in i kameran. Bakom dem syns en grå byggnad.

Feminism är lösningen

Ingen rättvisa utan jämställdhet

Diakonias opinionsarbete har en tydlig ledstjärna – feminism. Varför? För att överallt i världen är det just flickor, kvinnor och HBTQI-personer som drabbas hårdast av fattigdom och förtryck

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva