Muren mellan Israel och Palestina
Nyhet

En hållbar fred bygger på internationell rätt

2020-02-04

Det är inte bara den palestinska sidan som saknas i president Trumps nya plan för fred mellan Israel och Palestina, utan även folkrätten och mänskliga rättigheter. Det är viktigare än någonsin att Sverige och EU står upp för grundläggande principer.

När man läser den plan för fred mellan Israel och Palestina som lades fram nyligen inser man att det inte bara är den palestinska sidan som är helt frånvarande. Här saknas också den internationella rätten i form av folkrätten och de mänskliga rättigheterna som i alla normala fredsförhandlingar och fredsavtal brukar vara en nödvändig grundkomponent.

EU har ställt ett antal grundläggande krav för en hållbar fred mellan Israel och Palestina:

  Det är tydligt att det förslag som har presenterats av president Trump och Israels premiärminister Netanyahu inte uppfyller några av dessa grundläggande krav.

  Vill bortse från brott

  I stället föreslår Israel och USA att både palestinier och världssamfundet skall bortse från tydliga brott mot internationell rätt och legalisera det som är olagligt. Det gäller exempelvis de illegala bosättningarna, men också att ignorera kränkningar av den humanitära rätten och illegala handlingar som har varit del av bosättningarnas uppkomst, samt människorättsbrott mot civila.

  I april 2019 skrev Carl Bildt tillsammans med 37 andra före detta statschefer och utrikesministrar att ”Vi anser att Europa bör välkomna och främja en plan som respekterar grundläggande principer i internationell rätt vilka återspeglas i de parametrar som EU har enats om för en lösning av konflikten mellan Israel och Palestina … Europa bör däremot avvisa alla planer som inte uppfyller dessa krav.”

  I den föreslagna planen blir i stället förkastandet av lagen och internationell rätt närmast övertydlig. Exempelvis att palestinierna skall åta sig att dra tillbaka anmälningar, och garantera att man inte heller i framtiden rapporterar eller anmäler israeliska övergrepp till några internationella rättsorgan (Peace-to-Prosperity, s.38). Detta trots att det israeliska rättssystemet har visat sig oförmöget att hantera övergrepp mot palestinska civila.

  Ny retorik

  Under Trump och Netanyahu har den högerextrema israeliska bosättarrörelsen fått vara med och utforma planen. Idéer och värderingar som tidigare inte ansågs rumsrena i det israeliska samhället finns nu med i den officiella retoriken. Det märks speciellt i rörelsens syn på lagar, oberoende domstolar, internationell rätt, och inte minst internationella rättsorgan som ett hinder för den egna religiösa och nationalistiska agendan.

  Frånvaron av juridiken, och ambitionen om en rättvis fred med säkerhet för både israeler och palestinier hyllas av de israeliska bosättarnas talespersoner. Exempelvis journalisten Amit Segal som säger ”Detta är ingen fredsplan utan en mekanism för att föra över delar av Västbanken till oss. Det är ett historiskt tillfälle som aldrig återkommer.”

  I stället för att se fördelarna med att respektera lagen och oberoende rättsinstanser har den nuvarande israeliska regeringen parallellt med avtalsförslaget inlett en kampanj för att hindra den internationella brottmålsdomstolen (ICC) att utreda brott i det ockuperade palestinska territoriet. Brott som har begåtts av både Hamas, Palestinska myndigheten och Israel, men där Israel väljer att med alla tillgängliga medel försöka stoppa utredningen. Även om detta skulle innebära att man därmed hindrar utredning av brott som har begåtts av Palestinska myndigheten och Hamas.

  Ingen fredsplan

  Att övriga internationella samfundet tryckt just på vikten av att ett fredsavtal mellan Israel och Palestina skall bygga på folkrätten och med respekt för de mänskliga rättigheterna är ingen tillfällig nyck.
  I stället har det visat sig att acceptans av övergrepp och illegala handlingar skapar inbyggda spänningar som destabiliserar avtal och fredsöverenskommelser där olösta konflikter och inte minst övergrepp fortsätter att skapa osäkerhet och våld även i framtiden.

  Även israeliska säkerhetsexperter varnar för dessa risker. Amos Yadlin, tidigare chef inom Israels militära underrättelsetjänst säger “Detta är ingen fredsplan, jag är inte säker på att den ens innehåller grunderna för en fredsplan”, och hänvisar till frånvaron på att tillmötesgå grundläggande palestinska perspektiv.

  Med så allvarliga brister kan man naturligtvis fråga sig om denna plan någonsin varit allvarligt menad. Men risken är nu i stället att Israel med stöd av president Trump annekterar både de illegala bosättningarna och stora delar av Västbanken som en del av Israel. En åtgärd som inte bara vore ett allvarligt brott mot folkrätten, utan också skulle gynna extremister, öka spänningar i hela regionen och försvåra möjligheterna för fred.
  Inför hotet om annekteringar är det viktigt att EU tydligt aviserar att man inte gör undantag mellan olika länder. Tydliga prejudikat är satta med de sanktioner som infördes mot Ryssland vid annekteringen av Krim.

  Om man skall åstadkomma en varaktig fred mellan Israel och Palestina är det viktigt att Sverige, EU och övriga världssamfundet fokuserar på:

   Ett porträtt av Joakim Wohlfeil

   Joakim Wohlfeil

   Policyrådgivare, konflikt och rättvisa

   Skicka epost
   08-453 69 21
   separationsmur vid Ramallah

   Fred och rättvisa

   Konflikten i Israel och Palestina

   Diakonia arbetar för att mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt ska respekteras i den långvariga konflikten i Israel och Palestina. Vi samarbetar med både israeliska och palestinska organisationer.

   Följ biståndsdebatten!

   Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

   Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
   Man utvinner guld i flodskreva