Foto av fiskebåt på rapportomslag
Nyhet

Dyr och riskfylld finansiering främjas i fattiga länder

2018-10-11

Ska vi exportera Nya Karolinska-modellen till fattiga länder? Vår nya rapport, som granskar tio så kallade OPS-projekt världen över, visar på riskerna med finansieringsmodellen. Rapporten uppmanar givarländer och institutioner, däribland Världsbanken, att sluta främja modellen som en universallösning för finansiering av vård, skola, infrastruktur i utvecklingsländer.

Inför Världsbankens årsmöte släpper Diakonia tillsammans med andra organisationer en rapport som granskar tio projekt världen över som alla bygger på samma finansieringsmodell som Nya Karolinska i Solna. Exemplen visar på allvarliga brister och på hur den offentliga sektorn i samtliga fall fått axla höga kostnader när projekten gått snett.

Fokus på Offentlig Privat Samverkan (OPS)

Nya Karolinska i Solna (NKS) är ett exempel på Offentlig Privat Samverkan (OPS), eller Public Private Partnership (PPP) som det heter på engelska. Regeringar i givarländer och institutioner som Världsbanken lyfter fram OPS-projekten som en finansieringsmodell för att nå målen i Agenda 2030. Projekten ses som ett sätt att finansiera allt från infrastruktur så som järnvägar, till service inom sjukvård och utbildning i utvecklingsländer. OPS-projekten är en del av Världsbankens strategi som syftar till att främja privatfinansiering av olika projekt för att nå utvecklingsmål. 

Samtidigt visar olika utvärderingar och vår rapport att modellen inte är en universallösning för resultat som verkar i allmänhetens intressen. Tvärtom visar de tio exemplen i vår nysläppta rapport History RePPPeated – How public private partnerships are failing på allvarliga brister.

Nya Karolinska i Solna – ett av flera andra avskräckande exempel

Rapporteringen kring Nya Karolinska avslöjade allvarliga brister i hela processen med att bygga sjukhusområdet. Turerna kring NKS kom till allmänhetens kännedom genom visselblåsare och grävande journalistik. I boken ”Sjukt hus – Globala miljardsvindlerier – Från Lesotho till Nya Karolinska" (2016) beskriver journalisterna Henrik Ennart och Fredrik Mellgren fallet i detalj. Det som kanske inte är så allmänt känt i Sverige är att NKS inte är unikt och att OPS-projekt runtom i världen visar på liknande problem.

De mest allvarliga problemen med OPS-projekt:

De tio projekten i vår rapport kommer från olika sektorer och spänner över rika länder såväl som utvecklingsländer. Samtliga har resulterat i höga kostnader som fått axlas av den offentliga sektorn. Detta har därmed drabbat medborgarna. Riskerna är större för den offentliga än för den privata sektorn eftersom det är den som fått bära kostnader när saker gått snett. I Lesotho har exempelvis byggandet av ett sjukhus eskalerat till att sluka mellan 40-50 procent av landets årliga hälsobudget. Dessutom:

  Exemplen visar hur svårt det är att förhandla och sedan implementera ett OPS-projekt och att det krävs mycket hög kapacitet för att projekten ska leverera i tid, inom budget och ge resultat som faktiskt gynnar människor som det var tänkt.

  Är OPS-modellen lämplig?

  OPS-projekt behöver kanske inte alltid misslyckas, men det finns tillräckligt många bevis som pekar på risker som måste tas hänsyn till. Lite krasst kan man fråga sig om inte vi i Sverige klarar av att genomföra en välfungerande OPS, bör då denna modell ses om en lösning i fattigare länder med betydligt sämre institutionella förutsättningar att lyckas? Är det en modell vi ser som lämplig att främja genom Världsbanken och andra institutioner som en lösning för att nå utvecklingsmål?

  Vår rapport visar att om svaret på den frågan inte är ett rungande nej, så bör i alla fall fakta om vad som faktiskt inte fungerar tas på allvar. Offentliga resurser är knappa i alla länder inte minst i utvecklingsländer som ofta står inför akuta och stora behov av satsningar på sjukvård etc. Och när människors rätt till hälsa och utbildning kränks, samtidigt som privata aktörer skor sig på projekt som inte lyckas bidra till att uppfylla dessa rättigheter, så underminerar det förtroendet för beslutsfattare och i förlängningen det demokratiska systemet. Vår exempelsamling är ett starkt talande bevis på varför Världsbanken och andra aktörer måste sluta med att reservationslöst främja denna modell som en lösning på utvecklingsländers behov av finansiering för vård, skola, infrastruktur.

  Sluta främja OPS-projekt i utvecklingsländer

  Diakonia har tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer rest frågan om OPS-är en lämplig modell att främja i utvecklingsländer givet de risker som projekten visat sig vara förenade med. Vi har bland annat framfört rekommendationen att Sverige inom Världsbanken bör ta upp riskerna och arbeta för att Världsbanken slutar att främja OPS för investeringar i social och ekonomisk infrastruktur så som hälsovård.

  Utvecklingsländer bör istället få stöd att hitta den bästa finansieringsmodellen för att tillgodose människors rätt till hälsa, utbildning och annan social infrastruktur. OPS-projekt kan fungera, men givet de många exempel på misslyckade projekt och upphandlingar, inte minst i vårt eget land, så bör försiktighetsprincipen råda. Beslut bör följas av noggranna konsekvensanalyser av effekterna av projekten på människor som lever i fattigdom.

  Våra rekommendationer

  Rapporten framför fyra rekommendationer (sammanfattade nedan) riktade till Världsbanksgruppen, Internationella Valutafonden och andra offentliga utvecklingsbanker samt givarländer.


   Kvinna på ett fält dricker vatten

   Finansiering för utveckling

   Resurserna måste fördelas mer jämlikt

   Diakonia arbetar för att det ska finnas tillräckligt mycket pengar i fattiga länder för att de ska kunna uppnå de globala målen. Som det ser ut idag är det ett stort glapp mellan hur mycket resurser som finns och hur mycket som behövs. För att fylla det glappet behövs politiska reformer av de globala finansiella systemen.

   Följ biståndsdebatten!

   Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

   Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
   Man utvinner guld i flodskreva

   Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

   Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.