Finansministermöte i EU
Nyhet

Dags för Sverige att sluta blockera åtgärd mot skatteflykt!

2021-02-16

Den 25 februari kan Sverige ställa sig bakom en viktigt åtgärd för att motverka global skatteflykt. Då ska EU:s ministrar rösta om gemensamma regler för att multinationella företag offentligt ska redovisa vad de betalar i skatt i sina verksamhetsländer. Sverige har hittills blockerat förslaget och allierat sig med länder som pekas ut som skatteparadis. Det är dags för Sverige att välja sida.

Redan 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag på regler för att multinationella företag öppet ska redovisa sina skattebetalningar för varje land de är verksamma i, så kallad offentlig land-för-land rapportering. Förslaget kom som svar på de skatteflyktskandaler som duggat tätt de senaste åren. Dessa avslöjanden har visat hur rika personer och storföretag ofta med hjälp av dolda skatteparadis har smitit undan med skatten. EU-parlamentet enades 2017 om en position som gick ännu längre. Sedan dess har EU:s medlemsländer varit oense i frågan, men nu finns den kvalificerade majoritet som behövs för att EU ska kunna anta gemensamma regler.

Sveriges på skatteparadisens sida

Sverige har hela tiden blockerat processen tillsammans med notoriska skatteparadis i EU, så som Luxemburg, Irland och Malta. Sverige hävdar att förslaget är en skattefråga, inte en redovisningsfråga, vilket innebär att regeringen anser att beslutet ska fattas med enhällighet av EU:s medlemsländer.

Men flera medlemsländer, däribland våra grannländer Danmark och Finland, delar inte denna position. Det gör heller inte EU-kommissionen och EU-parlamentets rättsliga analys som menar att förslaget varken berör skatteregler eller inskränker medlemsländernas rätt att själva bestämma på skatteområdet. De anser att det helt enkelt är en fråga om transparens.

Ordförandelandets kompromissförslag

Det portugisiska ordförandeskapet har nu lagt fram ett kompromissförslag som de vill gå till omröstning med när EU:s konkurrenskraftsråd möts på ministernivå den 25 februari. Då har Sverige chansen att ställa sig på sätt sida, och medverka till en viktig åtgärd som motverkar skatteflykt. Ökad insyn gör det möjligt för människor att se om företagen betalar sin beskärda del av skatten och utkräva ansvar när så inte sker. Om ministerrådet röstar igenom förslaget startar förhandlingar med parlamentet. Det blir då viktigt att parterna kan enas om ett starkt förslag som får önskvärd effekt.


Tre kvinnor sitter vid bord och bokför pengar de lånar till varandra.

Diakonias arbete mot skatteflykt

Skatteflykt hindrar utveckling

Varje år försvinner mer pengar ut ur utvecklingsländer genom skatteflykt än vad de får i bistånd. Pengar som hade kunnat hjälpa människor ur fattigdom. För att nå målen i Agenda 2030 måste den globala skatteflykten stoppas och pengarna investeras i en långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva