Diakonia - Människor som förändrar världen

Vad är en bekräftarstrategi?

För att förebygga och motverka härskartekniker, och för att skapa ett positivt och jämställt klimat kan man använda sig av bekräftarstrategier.

Synliggörande

Se varandra och varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor!

Upphöjande

Lyft fram varandras prestationer. Det ska inte vara förbjudet att skämta med varandra, man måste bara se upp så att skämten inte blir ett sätt att trycka till varandra.

Delgivande av information

Sträva efter att alla får all relevant information för att kunna delta. Alla har samma ansvar för att sprida informationen vidare. Information är makt – den som blir utan relevant information får minskat inflytande.

Hänsynstagande

Ta hänsyn till varje deltagares livssituation och allas olika förutsättningar och möjligheter.

Avlastning

Detta handlar om att säga nej i tid samt att acceptera ett nej från andra. Att vara ute i god tid är att redan från början fördela uppgifter utifrån deltagarnas förutsättningar och behov.

Subjektifiering

Att möta andra människor som subjekt. Att lita på att alla tar ansvar för att kommunicera sina känslor och önskemål tydligt och därför utgå från att det som sägs är det som finns.

Bejakande

Målsättningen i en grupp måste vara att ha ett så öppet idéklimat som möjligt. Bejaka varandras idéer och förslag.