Diakonia - Människor som förändrar världen
I Bangladesh arbetar vi med lokala samarbetsorganisationen MKP och cykeln som verktyg i arbetet för jämställdhet. Foto: Niranjan Shrestha.

Värderingsövningar

På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar. Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred. Med hjälp av övningarna kan du effektivt starta en diskussion och involvera alla deltagarna i den.

Några saker som är bra att tänka på när man leder värderingsövningar är:

Uppmuntra deltagarna att göra personliga val.

Var noga med att alla blir respekterade för sin åsikt. Ingen får värdera någon annans åsikt. Däremot får man ställa frågor till varandra.

Det är tillåtet att ändra åsikt under övningens gång.

Var neutral med dina egna åsikter under övningens gång. Efter övningen ska du svara ärligt om någon ställer en fråga till dig.

Det bör vara ett visst tempo! Stanna inte upp för djupare diskussioner.

Om någon fråga är väldigt het och det verkar finnas ett behov av att fortsätta diskutera den kan det vara bra att följa upp den efter övningen.

Försök att ha ögonkontakt med alla men ställ bara frågor till de som vill säga något. Det ska alltid gå att säga ”pass” som deltagare om man inte vill prata.

Om man är många kan det vara bra att först låta deltagarna diskutera i bikupor med de som står i närheten av dem innan men sen öppnar upp i storgrupp. På så vis får alla säga något men behöver inte göra det i storgrupp, som vissa deltagare kan tycka är obekvämt.

Tacka deltagarna för deras deltagande när övningen är avslutad.

Källa: MOD ledarhandledning utgiven av studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund 2005

Värderingsövningar om klimat och rättvisa

NamnStorlekFiltypLadda ner
Fånga koldioxiden 200 KB PDF
Fyra hörn 182 KB PDF
Heta stolen 177 KB PDF
Oavslutade meningar 176 KB PDF
Termometern 182 KB PDF
Vatten till vad 203 KB PDF

Värderingsövningar om mänskliga rättigheter

NamnStorlekFiltypLadda ner
Flyktingspelet 64 KB PDF
Fyra hörn 176 KB PDF
Heta stolen 177 KB PDF
Termometern 182 KB PDF
Världens bästa land för barn 187 KB PDF
Bokcharader 190 KB PDF
Dina rättigheter - vilka ska bort? 196 KB PDF
Ett steg framåt 278 KB PDF
Rättigheter och skyldigheter 190 KB PDF
Vad är ett personnummer värt 1350 KB PDF

Värderingsövningar om jämställdhet

NamnStorlekFiltypLadda ner
Fördomar 182 KB PDF
Härskarteknik, statyer 165 KB PDF
Heta stolen 178 KB PDF
Oavslutade meningar 177 KB PDF
Termometern 182 KB PDF

Värderingsövningar om demokrati

NamnStorlekFiltypLadda ner
Att bygga en stad 189 KB PDF
Bilda grupper 190 KB PDF
Flytta stolar 179 KB PDF
Folkomröstningen 255 KB PDF
Fyra hörn 180 KB PDF
Heta stolen 176 KB PDF
Konsensus 185 KB PDF
Oavslutade meningar 176 KB PDF
Termometern 181 KB PDF

Värderingsövningar: Konflikt och rättvisa

NamnStorlekFiltypLadda ner
Fyra hörn 252 KB PDF
Heta stolen 193 KB PDF
Sant eller falskt om folkrätten 279 KB PDF
Rätten till böcker 200 KB PDF
Statyer 187 KB PDF

Värderingsövningar om social och ekonomisk rättvisa

NamnStorlekFiltypLadda ner
Fyra hörn 181 KB PDF
Heta stolen 177 KB PDF
Termometern 181 KB PDF
Hål i hinken 197 KB PDF
Utanför och innanför 177 KB PDF
Korruptionsstafett 199 KB PDF
Handelsspelet 691 KB PDF
Debatt 205 KB PDF
Drömlandet 310 KB PDF
Extrem fattigdom 176 KB PDF
Förutsättningar för ett steg framåt 266 KB PDF
Quiz om skatteflykt 182 KB PDF