Diakonia - Människor som förändrar världen

Concord: Spotlight on EU policy coherence for development

EU fortsätter att ge med ena handen och ta med den andra när det gäller skatter och fattigdomsbekämpning. Det visar rapporten “Spotlight on Policy Coherence for Development - The real life impact of EU policies on the poor” som släpptes den 18 september i Europa.

EU bryter mot de egna målen

Rapporten tar upp många exempel på när EU:s politik för skatter, livsmedelstrygghet, naturresurser och klimat bryter mot EU:s egna mål för fattigdomsbekämpning. Istället för att politiken gynnar utvecklingsländer är det tydligt i rapporten att många människor lider av unionens politik. I rapporten får läsaren möta fyra personer som drabbas hårt och orättvist av detta.

Exempel: Caroline från Zambia

En av personerna som läsaren möter i rapporten är marknadsförsäljaren Caroline Muchanga i Zambia. Trots att Caroline tjänar cirka 26 kronor per dag måste hon betala 13 kronor dagligen i marknadsavgift, även om hon inte tjänat något under den dagen. Hon betalar dessutom 90 gånger mer inkomstskatt än det brittiska företaget Zambia Sugars vars socker hon säljer.

Skatteflykt drabbar alla

Skatteflykt är inte bara ett problem för utvecklingsländer utan drabbar också Europa självt genom kryphål i lagstiftningen. EU-medborgare går miste om 1 biljon euro varje år på grund av skatteflykt, enligt EU-kommissionens egna beräkningar. Det visar att det inte är rimligt att sätta europeiska intressen mot behov i utvecklingsländer utan dessa måste ses som en helhet. Alla vinner i längden på åtgärder mot skatteflykt.

Behövs engagemang mot skatteflykt

EU är den enda region i världen som har ett bindande ramverk för samstämmighet som innebär att EU:s agerande inom t.ex. handel, energi och klimat inte får motverka fattigdomsbekämpning. Ändå sker det hela tiden. Rapporten ger många konkreta förslag på hur samstämmigheten kan öka genom kraftfullt politiskt engagemang i kombination med effektiva mekanismer för analys, uppföljning och förändring. Rapporten pekar också på vikten av att EU driver dessa frågor i de kommande förhandlingarna om efterföljaren till Millenniemålen (post 2015-processen).