Diakonia - Människor som förändrar världen

Blockaden av Gaza: Dashed hopes

I juni 2010 signalerade den israeliska regeringen att man skulle lätta på blockaden av Gaza. Diakonia har tillsammans med flera andra organisationer satt samman en rapport om läget i Gaza, där delar av befolkningen fortfarande är helt beroende av humanitärt stöd.

Stora förväntningar efter israeliska löften om lättnader

I juni möttes Israels besked att blockaden skulle lätta med positiva reaktioner i omvärlden. Listan med saker som var tillåtna att föras in skulle utökas, och det skulle bli möjligt att föra in byggmaterial för att påbörja uppbyggnaden av hus som förstördes i bombningarna i slutet av 2008 och början av 2009. Det skulle också bli lättare för medicinsk personal och biståndsarbetare att resa in i och lämna Gaza.

FN: Det behövs 670 000 lastbilar med byggnadsmaterial

Än så länge har dock bara cirka sju procent av allt det som FN-organet UNWRA bedömer måste byggas upp godkänts av de israeliska myndigheterna. Och av de beräknade 670 000 lastbilar med material som behövs så släpps (november 2010) bara 715 per månad in i Gaza.

Små steg i rätt riktning

Väsentligt fler livsmedel finns idag på den "tillåtna listan", vilket naturligtvis underlättar livet för de hårt pressade Gazaborna. Det har också blivit lättare för en del yrkeskategorier att få utresetillstånd från Gaza.

Blockaden måste avslutas

Tyvärr, konstateras i rapporten, finns det få tecken på en verklig lättnad i blockaden. Om de 1,5 miljoner människor som lever i Gaza - varav hälften är barn - ska kunna bygga upp byggnader och återgå till en fungerande vardag måste blockaden lyftas helt och hållet.

Blockaden ett brott mot internationell humanitär rätt

Den internationella Rödakorskommittén (ICRC) konstaterade nyligen att blockaden av Gaza är en form av kollektiv bestraffning mot hela den civila befolkningen i Gaza. Därmed strider blockaden mot internationell humanitär rätt.

Ladda ner rapporten

NamnStorlekFiltypLadda ner
Ladda ner rapporten "Dashed hopes" 567 KB PDF