Diakonia - Människor som förändrar världen

Han har cyklat för klimaträttvisa

Under fyra månader har ett gäng cyklister trampat sig fram hela vägen från Mocambique till Kenya. Syfte: att sätta fingret på Afrikas behov av ett rättvist klimatavtal. Nu är en av cyklisterna, Nicholas Abuya, i Paris för att försöka påverka politikerna. 

En cykelkaravan i Afrika

Kampanjen Act now for climate justice är en global kampanj för klimaträttvisa. I Afrika har kampanjen bland annat varit synlig genom en cykelkaravan som dragit fram från Mocambique till Kenya. Cyklisterna har cyklat genom nio länder under fyra månader. På vägen har de mött mängder av människor för att prata klimaträttvisa.

Vädret har blivit nyckfullt

Stora delar av Afrika är hårt drabbat av klimatförändringarna. Vädret har blivit nyckfullt, med både översvämningar och perioder av svår torka. Regnperioderna går inte längre att lita på och skördarna slår ofta fel. 
Konkurrensen om den mat och det vatten som finns är stor, vilket leder till konflikter mellan människor. Därför är behovet stort av till exempel finansiering till klimatanpassning.

På plats i Paris

När cyklisterna kom fram till Kenya hade de lyckats samla in 500 000 namnunderskrifter för ett rättvist klimatavtal. Nu är en av cyklisterna, kenyanen Nicholas Abuya, på plats i Paris som en representant för alla de som skrivit under.