Diakonia - Människor som förändrar världen

Aktion: Klimatpengar till utvecklingsländer

Under FN:s klimattoppmöte deltog Diakonia och Svenska kyrkan i ACT Alliances aktion med uppmaning till rika länder att finansiera fattiga länders anpassning till klimatförändringarna och omställning till grön energi.

Anna Axelsson och Martin Vogel, policyrådgivare i klimatfrågor på respektive organisation, har följt förhandlingarna på plats i Paris som observatörer. De förklarar bland annat varför klimatfinansieringen behövs och hur fördelningen av ansvaret bör se ut mellan länderna.