Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor, Anna Axelsson i ACT:s monter på klimatförhandlingarna, COP21, i Paris.

Halvlek i förhandlingarna

Lördag och tjänstemännens förhandlingar är över. Nu har de lämnat ett utkast till avtalstext som ministrarna ska försöka enas om i nästa vecka. Diakonias policyrågivare i klimatfrågor, Anna Axelsson är nervös för utgången. Hittills är framstegen få.

Några små framsteg på vissa punkter

Just nu funderar jag mycket på vad som är värst. Ett svagt avtal eller inget alls. Förhandlarna har gjort några små framsteg på vissa punkter, men på det stora hela har mycket lite hänt. Det handlar om att det är ett spel som går ut på att vissa länder, till exempel USA och oljeproducerande länder, upplever att de kortsiktigt förlorar ekonomiskt på ett starkt avtal och därför håller emot.

Positivt med diskussion kring förlust och skada

Förhandlingarna försvåras också av att vissa länder, med rätta, inte vill kompromissa med sin utveckling. Och tyvärr tycker jag det verkar som att det saknas en diskussion om att utveckling inte nödvändigtvis måste betyda höga utsläpp. Positivt är att det nu pågår en konstruktiv diskusison kring frågan om permanent förlust och skada, så kallad Loss and damage. Det är viktigt för många sårbara länder.

Lättare att påverka som en del av en stor grupp

Under söndagen har vi som ingår i ACT-alliansen ett strategimöte för att lägga upp en plan för hur vi kan jobba under nästa vecka. Att vara en del av en stor grupp är bästa sättet att påverka. Vissa inom gruppen har varit med länge och har byggt relationer under flera år. Det gör att jag får tillgång till information jag inte skulle ha fått annars, och att det kan hjälpa mig att ställa rätt frågor, som till exempel när jag träffade den svenska förhandlingsdelegationen igår. När vi inom ACT-alliansen pusslar ihop vår information får vi en bra bild över förhandlingsprocessen."