Diakonia - Människor som förändrar världen

Klimattoppmötet: Jag tror fortfarande att vi åker från Paris glada.

Med bara en dag kvar till deadline har tonläget mellan parterna hårdnat. Klimatavtalet har bantats ner rejält och på torsdagskvällen släpptes den senaste versionen. Klimatexperten Md Shamsuddoha, som nyligen gästade Sverige och Kyrkornas globala vecka, är ändå optimistisk att avtalet kommer att gå i lås.

Tonläget mellan parterna har hårdnat allt eftersom 

I början av förhandlingarna var länderna mer flexibla, delegaterna på bra humör och kompromissvilliga. Men efter några dagar hårdnade tonläget och alla intog hårdare positioner.
– Utvecklingsländerna ställer stora krav på kompensation och ansvarsskyldighet på de rika länderna – medan de i sin tur vill att utvecklingsländerna ska bidra med finansiering och öka ambitionen när det gäller utsläppsminskningar, förklarar Doha.

Har varit med om det politiska spelet förr

Men han oroar sig inte över att avtalet inte ska gå i lås. Inte än. Han har varit med på många klimatförhandlingar och vet att det politiska spelet så småningom slutar med att de kommer fram till en gemensam hållning.
- Alla har vi våra mål och krav men vi måste nå en överenskommelse och måste då alla släppa på en del anspråk, säger Doha som tror att länderna kommer att spela ett högt spel i alla frågorna.

Hoppas att sluttexten speglar förhandlingarna

Han hoppas dock att de sakfrågor som man länge förhandlat om ska återspeglas i det slutgiltiga avtalet. Bangladesh har exempelvis länge kämpat för att frågan om tvångsförflyttningar och migration, från områden som blivit obeboeliga, ska komma in i avtalstexten och ser nu ut att ha lyckats med det.

Att ge och få

- Förhandlingarna tillhör spelet. Om de rika länderna ska gå med på det mål för den globala medeltemperaturhöjningen på max 1,5 grader kommer de att ställa högre krav på att länder som Kina också ökar sina ambitioner när det gäller utsläppsminskningar.  Men jag hoppas att allt förhandlande inte resulterar i ett svagt avtal.

Optimistisk: "Vi åker från Paris glada"

Md Shamsuddoha är fortfarande optimistisk även om han tror att länderna kommer att agera kraftigt in i det sista. Han hoppas att avtalet ska bli juridiskt bindande, vilket är den linje det franska sekretariatet, som leder förhandlingarna, driver.
-  Jag tror att alla vill att Parisavtalet ska lyckas och att vi kommer åka härifrån glada.