Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor Anna Axelsson är på plats under klimatförhandlingarna i Paris under COP21.

Tankar om första dagen på klimatförhandlingarna

Anna Axelsson, Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor är på plats i Paris för att följa klimatförhandlingarna COP21. Här berättar hon om sin första dag.

Mycket som händer 

Adrenalinnivån är hög, det är mycket att ta in och att göra. Jag har inte ens hunnit fylla på min vattenflaska, eftersom jag inte vill slösa bort tiden. Men hittills har det flesta av mina planer ändrats i sista stund. Stämningen är ganska lugn och lite avvaktande. Själva området där vi rör oss är jättestort. 

Förhandlingar stängda för observatörer

Precis som i Bonn är de flesta förhandlingarna stängda för observatörerna. Därför kommer en stor del av tiden gå åt till att hänga utanför förhandlingsrummet för att kunna hugga någon delegat när de kommer ut.
Nu har vi fyra personer i ACT-delegationen, som är en del av samarbetet inom koalitionen av kyrkliga organisationer, som har möjlighet att komma in på förhandlingarna eftersom de hör till en förhandlingsdelegation. Dem försöker använda strategiskt så att vi får koll på vad som sägs inom så många delområden som möjligt.

Ingen diskussion om siffror hittills

Hittills har jag hunnit snappa upp att de rika länderna inte vill prata om finansering. Man vill inte prata om varken siffror eller uppskalning. Om inte de fattiga länderna vet att det finns finansiering, blir det svårt att lösa upp andra knutar. Nu försöker vi inom ACT kartlägga vad det finns för olika ståndpunkter i förhandlingsgrupperna för att se vilka länder vi ska försöka övertyga så att de går med på kompromisser.

Positivt och negativt i diskussionerna

Jag har också hört att det finns motstånd till skrivningar om mänskliga rättigheter i avtalet. Till exempel är det en förhandlingsgrupp som vill att avtalet ska vara mer avgränsat till utsläppsminskningar. Det är oroande, eftersom det försvårar att koppla klimatfrågorna till FN:s hållbarhetsagenda.

Positivt är att frågan om ” Loss and damage”, permanent förlust och skada, rör på sig. USA har lagt ett kompromissförlag och G77 har lagt ett annat, så där ser vi att det finns en konstruktiv diskussion.