Diakonia - Människor som förändrar världen
Foto: Martina Holmberg

Diakonia på plats i Paris på FN:s klimattoppmöte

På måndag 30 november inleds FN:s klimattoppmöte i Paris. Diakonia och Svenska kyrkan finns på plats under förhandlingarna. Närvarar gör bland annat Ärkebiskop Antje Jackelén, samt våra policyrådgivare i klimatfrågor.

2015-11-28

Kraftfulla åtgärder krävs

De två första veckorna i december är det dags för FN:s klimattoppmöte i Paris, COP21. Då ska världens länder enas om ett nytt internationellt avtal som ska gälla från 2020. Mötet är viktigt – det krävs kraftfulla åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen.

Finansiering till klimatomställning

Diakonia och Svenska kyrkan har under året gemensamt drivit en kampanj med namninsamling för klimaträttvisa, Act Now for Climate Justice. En av kampanjens viktigaste frågor är finansieringen av klimatomställningen.
– Vi hoppas att världens ledare tar sitt fulla klimatansvar och skjuter till medel för klimatfinansiering, säger Martin Vogel, policyrådgivare på Svenska kyrkan.

Ambitiöst och långsiktigt

Mötet behöver också komma fram till ett ambitiöst långsiktigt mål för utsläppsminskningar och stöd till anpassning.
– Ju mer vi släpper ut, desto sämre blir förutsättningarna att anpassa våra samhällen efter klimatförändringarna. Det drabbar de människor som lever i fattigdom först och mest, säger Anna Axelsson policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

En fråga om global rättvisa

Klimatförändringarna är i grunden en fråga om global rättvisa.
– De måste hanteras som en del av mänsklighetens dubbla utmaningar – att hejda klimatförändringarna samtidigt som miljarder människor ges möjlighet till utveckling, bort från fattigdom och förtryck, säger Henrik Grape handläggare för hållbar utveckling.

"Vi behöver hopp som frigör handlingskraft"

Ärkebiskop Antje Jackelén kommer även att medverka i en ekumenisk gudstjänst i Notre Dame, och föra samtal med kyrkoledare samt representanter från olika länders delegationer.
– Nu är det dags att vetenskap, politik, näringsliv, kultur och religion - allt som är uttryck för människans värdighet - samverkar. Vi behöver ett hopp som frigör handlingskraft. En klimatsmart värld kan vara en lyckligare värld, säger ärkebiskopen.