Diakonia - Människor som förändrar världen

COP21: Två dagar kvar - mycket arbete återstår

Idag har det varit en dag med nerverna på helspänn. Den nya texten till FN:s globala klimatavtal skulle läggas fram klockan 13 - men presentationen sköts upp två timmar eftersom förhandlarna behövde mer tid på sig. När landgrupperingarna hunnit analysera förändringarna och meddela sina synpunkter stod det klart att mycket fortfarande hänger i luften.

Möte med Åsa Romson

Medan vi väntade på den nya avtalstexten var vi på enskilda möten med olika förhandlare. Först träffade vi klimatminister Åsa Romson för att prata om läget i förhandlingarna och lyfta några angelägna frågor. Därefter hade vi ett bilateralt möte med en kenyansk delegat för att fånga upp hur landet ser på förhandlingarna.

Mycket arbete kvarstår trots nedbantat textförslag

Den franske ordföranden Laurent Fabius inledde mötet med att konstatera att texten bantats ner från 43 till 29 sidor. Han lovordade ministrarnas arbete med att förhandla bort 75 procent av de alternativa hakparenteserna som fanns kvar efter tjänstemännens inledande vecka. Utkastet gjordes tillgängligt och mötet ajournerades för att de olika landgrupperingarna skulle ges tillfälle att gå igenom förändringarna i texten.

Snabbanalys och strategimöte

Efter en första snabb genomläsning satte vi oss ett tjugotal personer ur ACT-nätverket för att dela synpunkter på vilka förändringar i texten som är bra respektive dåliga inför de fortsatta förhandlingarna. Teamets policyrådgivare ansvarar för och fokuserar på olika paragrafer i texten och detta var ett sätt för oss att snabbt få samsyn om vilka frågor vi behöver koncentrera oss på i våra fortsatta samtal med delegaterna.

Viktiga principer för finansiering ännu olösta

Vi kan konstatera att finansieringen och ambitionsnivån fortsätter att vara de stora knäckfrågorna och att merparten av de frågetecken som finns kvar handlar om just finansieringen. Alla viktiga principer – som att finansieringen ska vara additionell, förutsägbar och uppskalad – står inom hakparenteser och hänger därför fortfarande i luften. Fortsatt förhandling kommer att ske om vart och ett av orden och än finns risk för att de stryks från sluttexten. Alla är viktiga och behövs för att avtalet ska bli så ambitiöst och rättvist som möjligt.

Ländernas första reaktioner på nya texten

När mötet återupptogs klockan 20 delgav landgrupperingarna sina första synpunkter på den nya avtalstexten. Parterna inledde med att ge sitt stöd till processen och de allra flesta sa sig vara villiga att delta konstruktivt i förhandlingarnas slutskede. Stämningen i plenisalen var lugn.

G77+China såg texten som god bas för fortsatt diskussion men saknade konventionens språk om gemensamt men olika ansvar.

Schweiz som uttalade sig för EIG-gruppen tyckte texten var obalanserad.

De små östaterna trycker på regelbunden översyn av åtaganden utan att sänka ambtition.

De karibiska öarna tänker inte kompromissa med sin existens och yrkade på ett 1,5-gradersmål.

Paraplygruppen med Australien i spetsen var kritisk till det de kallade en obalanserad text och pekade på att differentieringen är olöst.

Även den afrikanska gruppen efterlyste klarhet kring differentiering från sitt håll och saknade ett globalt mål för anpassning.

För de minst utveckalde länderna LDC är tillgången till finansiering för de mest sårbara prioritet.

EU lyfte det faktum att kompromisserna lett till en mindre bindande och mindre ambitiös avtalstext och att den behöver starkare skrivningar. De ambitionshöjande mekanismerna i avtalet måste stärkas. Europeiska unionen menade också att de parter som har möjlighet ”parties in a position to do so” behöver bidra till finansieringen till de fattigaste. Och att det nu var dags att lösa politiska knutar.

Nu börjar de riktiga förhandlingarna

Delegaterna har nu 1,5 dygn på sig att komma fram till en slutgiltig avtalstext om ordförandeskapets tidplan inte ska spräckas och bli färdig på fredag klockan 18.