Diakonia - Människor som förändrar världen
Under hela året har Diakonia genom kampanjen Act now for climate justice skapat opinion för ett starkt klimatavtal i Paris. Nu är tiden inne för besluten att tas på förhandlingarna.

Vi är på plats på FN:s klimattoppmöte i Paris. Följ oss här!

Diakonia är på plats i Paris och följer FN:s klimatförhandlingar. Vi har observatörsstatus vilket innebär att vi därmed har tillträde till förhandlingarna. Genom vårt samarbete inom ACT Alliance-nätverket kan vi bevaka fler frågor och förhandlingsgrupper, och tillsammans med våra samarbetsorganisationer aktivt arbeta för ett rättvist och ambitiöst avtal. Här kan du följa hur förhandlingarna fortlöper.