Diakonia - Människor som förändrar världen

Samarbetsorganisationer i Mellanöstern och Nordafrika

På Diakonias globala webbplats finns en lista på samarbetsorganisationer i Mellanöstern och Nordafrika. 

2015-09-14