Diakonia - Människor som förändrar världen
Rosalinda – AMICA har gett mig en röst och jag berättar min historia för andra kvinnor för att de ska förstå att de också kan krossa barriärer, säger Rosalina.

”Vi har rätt till halva makten och vi tänker inte ge oss”

Diakonias samarbetsorganisation Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua (AMICA) försvarar sedan 20 år tillbaka kvinnors rättigheter på Atlantkusten i Nicaragua. – Vårt arbete är att kämpa mot det monster som mäns våld mot kvinnor är, säger Nora Hammer, advokat på AMICA.

1980-talet i Nicaragua präglades av en våldsam konflikt mellan de två väpnade grupperna Sandinistiska nationella befrielsefronten och Las Contras. Kriget lämnade inte bara offer efter sig, människor som utsatts för förskräckliga övergrepp och kränkningar, utan även splittrade familjer.

– I vår region var det många som flydde till Honduras under konflikten. När de kom tillbaka hade de ingenting kvar. Antalet ensamstående mödrar ökade drastiskt under kriget. Många av dem hade ingen utbildning och de skickade inte heller sina döttrar till skolan. Vi såg därför att det fanns ett stort behov av organisering, säger Rosalina Gonzalez som varit aktiv i AMICA sedan organisationen grundades. 

Militära beteenden

Ett annat problem var det utbredda våldet som många kvinnor drabbades av när deras män kom tillbaka till sina familjer med trauman och militära beteenden i bagaget.

– Min man ville att jag skulle gå några meter bakom honom på gatan för att visa honom respekt. Jag sa till honom att jag inte är nån soldat. Att jag inte tänkte göra det. Att om vi skulle vara gifta så skulle vi vara det på lika villkor. Vi kvinnor har rätt till halva makten och vi tänker inte ge oss förrän vi har den, säger Rosalina.

AMICA arbetar för kvinnors rättigheter på flera nivåer. De erbjuder kurser om genus och våld och informerar om rättigheter. En stor del av organisationens arbete handlar om att stötta kvinnor under juridiska processer. De senaste åren har anmälningarna om fysiskt och psykiskt våld ökat. Men det är inte enbart något negativt, för det betyder att kvinnor inte längre är tysta. Vid flera tillfällen har AMICA även stöttat familjer till mördade kvinnor.

Nora Hammer, advokat på AMICA, tillsammans med Doris Borst Chow (till höger), ordförande för AMICA.

– Vårt arbete är att kämpa mot det monster som mäns våld mot kvinnor är. Många gånger får förövaren mer stöd från staten än kvinnorna men när vi försvarar ett offer kan vi inte vara rädda, vi måste visa oss starka och professionella, säger Nora Hammer, advokat på AMICA.

Hotas på grund av sitt arbete  

Nora har själv vid flera tillfällen bivit hotad på grund av sitt arbete. Nyligen försökte en förövare skrämma henne till tystnad under en pågående rättsprocess. Men Nora tänker inte låta hoten hindra hennes arbete.

– Jag sa till honom; om du skadar mig kommer AMICA att ta in en annan advokat och om du skadar henne tar de in en ny. Det här är i rullning och du kan inte stoppa det, berättar hon.

Nora säger också att en stor förändring som organisationen ser är att kvinnor som utsätts för våld har börjat prata öppnare om sin situation.

– Vår kultur har alltid talat om för oss att våld i hemmet är en privatsak och inget som bör berättas för någon utomstående. Nu vet allt fler att det inte är sant, utan att våldet är ett strukturellt problem, fortsätter hon.

Delar med sig av sina erfarenheter

– Här i regionen spelar flera faktorer in; att du är kvinna, fattig och från ett urfolk – allt det leder till ökad diskriminering och våld, säger Rosalina.

Själv kommer hon från mycket svåra förhållanden.

– Jag fick mina första skor när jag var 15 år gammal, berättar Rosalina.

Men hon bryr sig inte om vad folk säger eller tycker om det.

– AMICA har gett mig en röst och jag berättar min historia för andra kvinnor för att de ska förstå att de också kan krossa barriärer, avslutar Rosalina.