Diakonia - Människor som förändrar världen
Fyra av kvinnorna som jobbar för Ixmukané i Guatemala för att kvinnor ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Guatemala: Kvinnor jobbar för sina rättigheter

I Guatemala förvägras många kvinnor sina rättigheter. Mödradödligheten är bland de högsta i Latinamerika och varje år blir tusentals flickor under 15 år gravida. De flesta tvingas föda sina barn, eftersom abort är förbjudet. Organisationen Ixmukané jobbar för att fler kvinnor ska veta vilka rättigheter de har och kunna kräva att de tillgodoses. 

Att jobba för kvinnors rättigheter för med sig hot och trakasserier

Att jobba för kvinnors rättigheter i Guatemala är både svårt och farligt. Hot och trakasserier är vanliga. Ändå finns det eldsjälar som inte låter sig tystas. Diakonias samarbetsorganisation Ixmukané samlar över tusen kvinnor i norra Guatemala. De jobbar för att sprida kunskap och engagemang kring kvinnors rättigheter. De kämpar också för att förebygga våld mot kvinnor.

- Tyvärr saknas intresse från myndigheterna i Guatemala att försvara mayakvinnornas rättigheter. Fattiga mayakvinnor tvingas vi vänta i timmar för att få träffa advokater och myndigheter, om vi överhuvudtaget lyckas få till ett möte. Därför är det viktigt att Ixmukané kan lagarna och kan utkräva rättigheter, säger Maria som är juridisk expert på Ixmukané.

Maria, som egentligen heter något annat, uppgift är att stödja kvinnor som överlevt våld i nära relationer, hjälpa dem att anmäla och stötta dem under den juridiska processen.

Traditionella barnmorskor

I Ixmukanés nätverk finns också organisationen Saqwichomab Mayab som betyder ”De visa” på svenska. Deras medlemmar är traditionella barnmorskor från avlägsna byar i norra Guatemala.

- Vi har lärt oss av våra mammor och far- och mormödrar hur vi kan ta hand om gravida kvinnor och bistå vid förlossningar. Vi botar sjukdomar med traditionella metoder, säger Ana som går en utbildning hos Ixmukané för att träffa andra barnmorskor och lära sig mer om sina rättigheter.

När många som går samman måste myndigheterna lyssna

Den officiella sjukvården är underfinansierad och dåligt utbyggd på landsbygden i norra Guatemala och medlemmarna i Saqwichomab Mayab är ofta den enda sjukvårdspersonal som finns att tillgå. Deras arbete är av stor betydelse för samhällets överlevnad men trots det möter de ofta rasistiska eller diskriminerande attityder från företrädare för staten eller de störra sjukhusen. Det är därför det är så viktigt att de organiserar sig, säger Maria.

- Tack vare det arbete som Ixmukané gör för att organisera kvinnor och kräva våra rättigheter så kan inte myndigheterna längre ignorera oss. Numera när sjukhus eller åklagarmyndigheter ser att Ixmukané är med och driver ett fall eller hjälper en grupp kvinnor så skyndar de genast på processen, säger hon.

Att jobba för kvinnors och urfolks rättigheter i Guatemala är inte riskfritt. Därför har Maria och Ana har bett oss att inte publicera deras riktiga namn.