Diakonia - Människor som förändrar världen

Sydafrika: En rättvis värld

Diakonia har varit med och förändrat världen i över 50 år. Vi har deltagit på olika sätt i flera historiska skeenden. Under kampen mot apartheidsystemet i Sydafrika spelade Diakonia en viktig roll som är dokumenterad i denna kortfilm.

Sydafrika har präglats av orättvisa genom århundraden. Under åren 1948 till 1994 införde den vita minoritetsregimen ett system där den svarta majoritetsbefolkningen förtrycktes med så kallade apartheidlagar. Apartheid betyder åtskilda och alla icke-vita diskriminerades på alla plan i samhället.

Frank Chikane var en av grundarna till UDF, Förenade demokratiska fronten och en förgrundsgestalt i kampen för demokrati, rättvisa och jämlikhet.

Arvet efter apartheidsystemet lever dock fortfarande kvar i form av djupa ekonomiska och sociala klyftor. Lerato Kobe är människorättsaktivist och akademiker och arbetar för att skapa ett bättre samhälle för alla sydafrikaner.

Filmen är gjord av Marika Griehsel, Simon Stanford och Anders Kronborg.