Diakonia - Människor som förändrar världen
Valobservatörer arbetar under valet i Burkina Faso 2015. Bild från Codels valobservatörslokal dit medborgare bland annat kunde rapportera oegentligheter via mobiltelefon.

Burkina Faso: "Äntligen är framtiden ljus"

För första gången på ett halvt sekel har fria, demokratiska val hållits i Burkina Faso. Diakonia har spelat en viktig roll i det avgörande steget mot demokrati. 

-  Äntligen är framtiden ljus. Jag är verkligen hoppfull, säger Luther Yameogo, Diakonias landchef i Burkina Faso.

Det historiska valet blev en succé. Och Diakonia har spelat en viktig roll genom hela processen inför, under och nu efter valet.

- Det viktigaste var nog att vi samlade civilsamhällets organisationer i en koalition, Codel, säger Luther Yameogo.

På så sätt enades starka demokratiska krafter i landet som tillsammans arbetade för att valet skulle lyckas. Bland annat utbildade de väljare i hur ett val går till och varför man röstar.  

Under tiden valet pågick kunde medborgare skicka information bland annat om oegentligheter via mobiltelefon från vallokalerna till Codels valobservationslokal. Där höll Codel även presskonferenser och tog emot besök, bland annat från premiärministern, parlamentets talman, ministrar, ambassadörer och FN-chefer.

Under valet var Codels webbplats burkinavote.com landets mest besökta. Runt 6000 valobservatörer skickade information via mobiltelefon till webbplatsen under valet.

Codel genomförde också en parallell rösträkning. Att resultatet stämde med det offentliga resultatet minskade misstankar om valfusk och förebyggde våld.

Vägen mot demokratiska val har varit lång och snårig

Den förre presidenten Blaise Compaoré kom till makten vid en statskupp 1987, och han har styrt landet med järnhand. För drygt ett år sedan föreslogs att grundlagen skulle ändras så att han skulle kunna sitta kvar vid makten ytterligare en tid. Då fick Burkina Fasos fattiga och hårt prövade folk nog.

Uppemot en miljon människor gick ut på gatan i protest. De möttes med våld från militären, 16 människor dödades. Folket gick till parlamentet och tog sig förbi alla avspärrningar.

- De gick in med uppsträckta armar och ropade ”skjut oss om ni vill”, berättar Luther Yameogo.

Då insåg presidenten att han inte kunde vinna. Regeringen drog tillbaka förslaget på att lagen skulle ändras. Men det var för sent. Folket krävde hans avgång. Han avgick.

I september i år försökte några av hans närstående militärer genomföra en kupp för att ta makten. Folket gick ut på gatorna igen och kuppförsöket kvästes. Elva människor dödades i demonstrationerna.
- Det var en svår tid. Jag var väldigt orolig för hur det skulle gå, säger Luther Yameogo.

Han var själv ute på gatorna och demonstrerade.
- Jag var rädd, vi var alla rädda. Men vi gav oss inte, säger han.

Nu väntar ny utmaningar

Nu när valet är genomfört och vägen mot demokrati har påbörjats finns nya utmaningar.
- Burkina betyder integritet och Faso betyder land. Nu måste vi se till att vårt Burkina Faso gör skäl för sitt namn – Landet med Integritet, säger Luther Yameogo.

Efter nästan 30 år av våld och orättvisa system krävs också att man kommer tillrätta med korruptionen.
- Nu vill vi ha ett fungerande rättsystem och försoning, säger Luther Yameogo.

Landets organisationer, det så kallade civilsamhället, måste få delta i samhällsutvecklingen. Idag är 20 procent av befolkningen rik medan 80 procent lever i fattigdom. Förut har de rika bestämt det mesta och nu är det dags att de fattiga får vara med i utvecklingen.

- Demokrati är inte bara val, säger Luther Yameogo. Nu måste vi följa upp att den nya politiska ledningen faktiskt gör vad de har lovat att göra.

Så jobbar Codel vidare för demokrati

Codel kommer bland annat att granska utvecklingen när det gäller säkerhetsfrågor, matsäkerhet och utbildning. 
- Vi har upprättat en webbplats där folk kan vara delaktiga och bidra med sina erfarenheter, säger Luther Yameogo.

Om ett halvår kommer folket att få skicka in sina omdömen om hur den nya presidentet skött sig.
- Det som hänt det gångna året har gett människor en djupare förståelse för demokrati. Men vi måste fortsatt vara på vår vakt, säger Luther Yameogo. Demokratin är ny och bräcklig.