Två barn leker med en drake i solnedgången
Anbudsinbjudan

Telemarketing-
byrå

Diakonia söker en långsiktig samarbetspartner för att utföra telemarketingsamtal till våra givare.

Biståndsorganisationen Diakonia söker en långsiktig extern samarbetspartner för att utföra kvalitativa telemarketingsamtal till våra givare. Samtalens karaktär kan variera från att ringa existerande månadsgivare till att ringa konverteringssamtal på nya givare eller winbacksamtal på avslutande månadsgivare. Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter av arbete med TM-samtal för idéburna eller insamlingsinriktade organisationer.

Vi vill att våra givare ska känna att tillsammans med oss bidrar de till att skapa en bättre värld. Valet av samarbetspartner är därför otroligt viktigt då vi verkligen vill förmedla till våra givare hur viktiga de är för oss.

Bakgrund

Diakonia är en av Sveriges tio största biståndsorganisationer, sett till total omsättning, men intäkterna från privata givare i Sverige är jämförelsevis låg. Vi arbetar strategiskt för att diversifiera intäkterna. I linje med detta ligger att öka andelen insamlade medel från privatpersoner i Sverige. Därför söker vi nu ett långsiktigt samarbete med en telemarketingbyrå för att huvudsakligen ringa existerande givare.

För att uppnå bästa resultat vill vi skriva ett långsiktigt avtal med den byrå vi väljer. Avtalet kommer sträcka sig från februari 2023 t.o.m. februari 2024, med möjlighet till förlängning med ett år i taget i maximalt fyra år. Vi ser att ett långsiktigt samarbete ger både oss och byrån vi arbetar med möjlighet till god planering. Ett långsiktigt samarbete gör det också möjligt att stärka och förbättra kunskapen om Diakonia för de som utför samtalen och därmed påverka resultaten av ringlistorna på ett positivt sätt.

Om Diakonia

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd. Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld. Tillsammans med omkring 400 lokala organisationer i 25 länder driver vi projekt för att människor själva ska kunna ta sig ur fattigdom och förtryck.

Diakonia driver som regel inga egna biståndsprojekt utan vi stöttar i stället lokala organisationer. Vi arbetar utifrån feministiska principer och baserat på mänskliga rättigheter. Ofta stödjer vi en organisation i sin helhet, framför en isolerad insats.

Diakonia har sitt huvudkontor i Sverige (Alvik) samt regionkontor i Asien, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern. Vi har också lokala kontor i de flesta av de länder där vi bedriver utvecklingsbistånd.

Uppdrag

Att genomföra olika typer av telemarketingsamtal för Diakonia. De olika typer av samtal som det kan röra sig om är;

 • Konverteringssamtal på engångsgivare (minst 3000 givare/år)
 • Uppgraderingssamtal på existerande månadsgivare (minst 1000/år)
 • Winback samtal på avslutade månadsgivare (TBD)

  Ert förslag

  Ert anbud ska bland annat innehålla ert förslag till process, en kortfattad redogörelse för hur ett eventuellt uppdrag skulle genomföras, information om er verksamhet och vilken erfarenhet ni har av liknande uppdrag.

  För fullständig information om vad som ska finnas i ert förslag, se bifogad anbudsinbjudan.

  Er respons inklusive eventuella bilagor måste inkomma med e-post till Diakonia senast 10 februari 2023. Vänligen skicka ert svar till julia.gerestrand@diakonia.se eller mia.arvidsson@diakonia.se.

  Vi planerar avtalsskrivning under februari 2023 och löpande kampanjstart för respektive uppdrag.

  Bedömning

  En referensgrupp kommer gå igenom alla anbud och bedömningen kommer att baseras på följande kriterier:

  • Erfarenhet av liknande uppdrag
  • Kvalitet från liknande kampanjer
  • Kostnad
  • Digitala möjligheter i samband med signering av månadsgivaravtal

   Kontakt

   Frågor eller önskan om förtydligande skickas till Diakonias kontaktperson, Julia Gerestrand (julia.gerestrand@diakonia.se). Sista dag att skicka in frågor är den 26 januari. Enligt upphandlingens regler delas svaren på alla frågor till alla som visat intresse för anbudet.

   Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

   Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.