Diakonia - Människor som förändrar världen
Suzanne Matale från Zambia deltog i seminariet. Där var hon kritisk till den bristande transparensen hos de svenska företag som Diakonias och Swedwatchs rapport granskade, och menade att alla vinner på att företags skattning i landet blir lätt att ta del av.

Lanseringen av rapporten "Skattjakten" - sammanfattning

På Diakonias och Swedwatchs presentation av rapporten "Skattjakten - Var skattar företag med verksamhet i utvecklingsländer?" lades det fram flera starka argument för att transparensen hos stora företag som är verksamma i utvecklingsländer måste öka.

Svenska företags skatteplanering i Zambia

Tisdagen den 21 maj 2013 lanserades Swedwatchrapporten om hur svenska företag skattar i utvecklingsländer.

Rapporten visar på att de fyra företagen som granskats (Sandvik, Atlas Copco, SKF och Ericsson) inte är öppna med vilka vinster de gör och skatter de betalar in i Zambia, det land som är fallstudie i rapporten.

Kritiserad öppenhet

Inbjudna till seminariet var utöver Diakonia och Swedwatch ordföranden i Zambias kyrkoråd och samhällsdebattören Suzanne Matale från Zambia och Christina Båge-Friborg från Sandvik, som lyfte olika perspektiv i debatten kring företags skatteplanering och redovisning. Även Finansdepartementets Niklas Wykman var inbjuden, men var tvungen att lämna återbud före seminariets genomförande.

Båge-Friborg menade att Sandvik är öppna gentemot zambiska myndigheter med egna rapporter om sina skattebetalningar i landet, men Suzanne Matale menade att detta inte är tillräckligt. Hon ansåg att för att verkligen visa en transparens från företags sida krävs det att en offentlig publikation görs av företagens siffror.

Starkare policys en nödvändighet

Under seminariets paneldebatt tryckte Suzanne Matale på att Zambia, och andra utvecklingsländer som påverkas av skatteflykt, är i stort behov av starkare policys som försvårar möjligheten att genomföra skatteflykt. Den zambiska staten och dess myndigheter har därför ett stort ansvar när det gäller denna fråga.

Matale menar också att enskilda företag själva aktivt kan driva frågan kring bristen på transparens i skattefrågan, eller som hon uttrycker det: "Individual companies must be the first buffalo to drink".

Behövs tydlig lagstiftning

Carl-Henrik Jacobsson, policyrådgivare på Diakonia, menade att det är viktigt att företag tar sitt ansvar. Men det som verkligen krävs är lagstiftning om öppenhet om vad företagen ska skriva ut i sin finansiella rapportering. Den svenska regeringen uppmanades att arbeta hårt för starkare internationell reglering.