Diakonia - Människor som förändrar världen

Bangladesh: BLAST driver åtal mot ägarna av Rana Plaza

Diakonias samarbetsorganisation BLAST är en av organisationerna som driver ett rättsfall mot ägarna av Rana Plaza, som rasade i Dhaka, Bangladesh den 24 april. BLAST kräver rättvisa för de som drabbats av tragedin.

Ansvarighet och rättvisa

Tillsammans med andra civila samhällsorganisationer kräver Diakonias samarbetsorganisation BLAST genom domstolen i Bangladesh att ägarna av Rana Plaza måste hållas ansvariga för katastrofen i Dhaka. Genom processen lobbar organisationerna för att ägarna ska utredas och dömas, samt att ersättning för de anhöriga till de 381 avlidna fabriksarbetarna och för de som överlevde tragedin ska betalas ut.

Ägarnas konton frysta

Efter katastrofen i Dhaka införde domstolen ett totalstopp av uttag och överföringar av pengar för ägarna av Rana Plaza samt ägarna av de fabriker som var verksamma i byggnaden. Detta är en viktig åtgärd, då chansen blir att fler offer kan få en rättvis kompensation för den förödelse, skada och död som raset av Rana Plaza har fört med sig. Endast ett undantag finns; lönerna till fabriksarbetarna måste betalas ut.

Pågående process

Domstolsärendet mot ägarna av Rana Plaza kommer att drivas vidare avBLAST och de andra organisationer som deltar i processen. Deras förhoppning är att de tusentals människor som drabbats av tragedin kommer att få den ersättning som de förtjänar, och att händelsen i Dhaka ska leda till en förändring i samhället där detta aldrig kan hända igen.

Den 24 april 2013 rasade åttavåningshuset Rana Plaza i centrala Dhaka. I raset drogs tusentals människor som arbetade i huset med, och nära 650 dödsfall har rapporterats hittills. Många människor saknas fortfarande.