Diakonia - Människor som förändrar världen

ACT Alliance: Uttalande om civilsamhället i Burma

I Myanmar/Burma har det under det senaste året skett många förändringar mot ett mer öppet samhälle. Nätverket ACT Alliance, med Diakonia som medlem, släppte i december 2012 ett uttalande där internationella biståndsaktörer uppmanas att stödja lokala organisationer i landet, så att de kan få ökad möjlighet att påverka.

Nyckelroll i Myanmars utveckling

Civila samhällsorganisationer har en unik, djupgående kunskap gällande mobilisering och rörelser för förändring i Myanmar/Burma. De spelar en viktig roll i landets arbete för hållbar utveckling, fred och demokrati.

Det menar det internationella nätverket ACT Alliance, där Diakonia är medlem, i ett uttalandet där regeringar och internationella biståndsaktörer uppmanas att stödja lokala burmesiska organisationer för att de ska få större möjlighet att vara en del av landets utveckling.

Uppmaningar till biståndsaktörer

Genom dialog med lokala organisationer i Myanmar/Burma har ACT Alliance utformat flera råd och uppmaningar till internationella aktörer för att de ska ge stöd Myanmar/Burmas civila samhälle. De ska:

Bygga hållbara relationer med lokala organisationer i Myanmar/Burma, och därmed få en högre kunskap om hur organisationernas situation och möjlighet att påverka ser ut.

Vara flexibla och rättvisa i distribueringen av bistånd till Myanmar/Burma, och lägga särskilt fokus på att medel ska komma små organisationer tillhanda.

Säkerställa att organisationer får verksamhetsstöd som kan användas för exemplevis löner och kapacitetsbyggande utbildningar för organisationernas personal, så att de får mer kompetens och utvecklar sina metoder för påverkan.