Diakonia - Människor som förändrar världen

Nyhetsarkiv: Social och ekonomisk rättvisa

Det finns system och strukturer som skapar och bibehåller fattigdom. Inom området för social och ekonomisk rättvisa arbetar Diakonia och våra samarbetsorganisationer för en politik som gynnar de fattiga. Detta gör vi på många olika nivåer, allt ifrån den globala till den lokala i de drygt 30 länder där vi är på plats.