Diakonia - Människor som förändrar världen
Kvinnor från Ixil-folket närvarar vid rättegångsprocessen, och lyssnar spänt på de vittnesmål och pläderingar som kommer fram. Foto: CALDH

Rättegången om folkmord i Guatemala återupptas

Rättegången om folkmord i Guatemala tycks kunna återupptas. Diakonia och våra samarbetsorganisationer AJR och CALDH gläds över beskedet, och ser att den fortsatta processen är en seger för rättvisa.

Rättegången ska återupptas

Efter veckor av ovisshet och konstitutionsdomstolens utlåtande, avgjorde åklagaren nu att rättegången inte behöver avbrytas. Hon konstaterade att alla regler följts men också att det vore rent skadligt för de överlevande att behöva gå igenom händelserna en tredje gång. Rättegången skulle återupptas under tisdagen med försenas eftersom försvarets advokat sjukanmält sig.

Vad gör Diakonia?

Det är Diakonias samarbetsorganisationer AJR och CALDH som driver den juridiska processen mot Ríos Montt och Rodríguez. I rättegången är det AJR som arbetat med att förbereda och stödja vittnena. CALDH i sin tur får ekonomiskt stöd av Diakonia till undersökningar och rättslig strategi, samt i arbetet med att göra folkmordet känt för Guatemalas befolkning.

Rättegången historiskt viktig

- Rättegången är viktig för landets historieskrivning. Sanningen och rättvisan är grundläggande för att bygga fred. För att Guatemala ska fungera som en demokrati, måste befolkningen ha tillgång till dessa, säger Sotero Sincal, landrepresentant för Diakonia i Guatemala.

I Guatemalas media talar kritiska röster om att rättsprocessen blåser liv i motsättningar och hotar freden i landet. Internationella organisationer som Diakonia har även kritiserats för att lägga sig i.

- De som har störst intresse av en rättegång är förstås offren, urfolken och de som verkar för mänskliga rättigheter, men även akademiska grupper och den katolska kyrkan. Det finns många som inte känner till vad som hände och därför inte förstår hur viktig den här rättegången är för de drabbade, säger Sotero Sincal.

Redan en seger

Att uppnå rättvisa är det yttersta målet med arbetet. Men Diakonias och samarbetsorganisationernas arbete har redan gett resultat, oavsett hur det går. Rättegången har hjälpt till att synliggöra de strukturer i samhället som Guatemala inte har kommit tillrätta med under de 15 år som gått sedan kriget upphörde: rasismen, det svaga rättssystemet och det stora inflytande som ekonomiska krafter och militären fortfarande har i samhället. Det är en seger i sig att de överlevande har haft modet och möjligheten att söka rättvisa i domstol.

Vad kan vi göra nu?

- Alla personer och organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter och fred, borde stödja Ixilfolket i den här processen. Vi kan uttala oss till stöd för dem, skicka tydliga signaler till våra makthavare, kräva att det guatemalanska rättssystemet följer de regler som finns och att regeringen ser till att vittnen, advokater och åklagare får skydd, säger Sotero Sincal.

AJR (Asociacion para Justicia y Reconciliacion) är en förening för överlevande som organiserat sig för att få tillgång till sanningen, söka rättvisa och bidra till att det här aldrig händer igen. De arbetar med att låta det som hänt bli känt och att hålla minnet levande, genom utbildning och kulturevenemang, muralmålningar och musikfestivaler.

CALDH (Centro para la Accion Legal en Derechos Humanos) står för advokaterna och är ansvariga för strategin  under rättegången. Diakonia bistår CALDH i arbetet med att öka de överlevandes medvetenhet om sina rättigheter som urfolk och bidrar med att stärka organisationen.