Diakonia - Människor som förändrar världen

Rättegång om folkmord startar i Guatemala

Idag inleds rättegången mot Guatemalas exdiktator Efraín Ríos Montt, anklagad för folkmord och brott mot mänskligheten.

Blodigt styre

Rättegången är historisk. Under det 36 år långa inbördeskriget begicks mycket grova brott, men i stort sett alla förövare har hittills gått fria. General Ríos Montts månader vid makten var de allra blodigaste.

De överlevande blir nu tagna på allvar

- Vidriga brott begicks. Att utrota urfolken var statlig politik under kriget, säger Sotero Sincal, som är Diakonias landchef i Guatemala, just nu på besök i Sverige.

Enligt honom är det få guatemalaner som känner till den egna historien, och rättegången är viktig för att sprida kunskap om det som hände.

- Även om Rios Montt inte skulle dömas är rättegången väldigt viktig. Det är första gången som offren, de överlevande, blir tagna på allvar, säger Sotero.

AJR och CALDH drivande i processen

Diakonias samarbetsorganisationer AJR och Caldh har drivit processen som nu lett fram till rättegång. Rättsystemet i Guatemala är svagt och rättegången mot Ríos Montt kan ses som ett test.

- Även när det gäller historiska brott måste rättvisa skipas, menar Sotero. Annars är det svårt att prata om verklig fred och om mänskliga rättigheter.

Rättegången - en seger för rättvisa

Den nu 85-årige diktatorn Ríos Montt förlorade i januari 2012 den kongressimmunitet som hittills skyddat honom från åtal. Montt ställs till svars för massakrerna på mayafolket i Ixilområdet i norr, där militären under Montts styre 1982-1983 dödade 1771 människor — "samtliga icke-stridande bybor". Det är första gången som åtal för folkmord och brott mot mänskligheten väcks i Guatemala. För de tusentals överlevande och anhöriga från folkmordet, och för de organisationer och människor i Guatemala som oförtröttligt har kämpat för upprättelse och för att få åtalet till stånd, är domstolsförhandlingarna en seger för rättvisan.

Diakonias samarbetsorganisationer AJR och CALDH har spelat en viktig roll i det långsiktiga arbetet att få fram en rättegång mot Ríos Montt. Diakonia har stött dem under en lång tid av processen, vilket har gett resultat.

I samband med att rättegången släppte Diakonia tillsammans med åtta andra organisationer ett pressmeddelande där vi välkomnar beslutet, och uppmanar beslutsfattare att bevaka rättsprocessen:

Till pressmeddelandet