Diakonia - Människor som förändrar världen

Rättegång om folkmord startar i Guatemala

Idag inleds rättegången mot Guatemalas exdiktator Efraín Ríos Montt, anklagad för folkmord och brott mot mänskligheten.

2013-03-19

Blodigt styre

Rättegången är historisk. Under det 36 år långa inbördeskriget begicks mycket grova brott, men i stort sett alla förövare har hittills gått fria. General Ríos Montts månader vid makten var de allra blodigaste.

De överlevande blir nu tagna på allvar

- Vidriga brott begicks. Att utrota urfolken var statlig politik under kriget, säger Sotero Sincal, som är Diakonias landchef i Guatemala, just nu på besök i Sverige.

Enligt honom är det få guatemalaner som känner till den egna historien, och rättegången är viktig för att sprida kunskap om det som hände.

- Även om Rios Montt inte skulle dömas är rättegången väldigt viktig. Det är första gången som offren, de överlevande, blir tagna på allvar, säger Sotero.

AJR och CALDH drivande i processen

Diakonias samarbetsorganisationer AJR och Caldh har drivit processen som nu lett fram till rättegång. Rättsystemet i Guatemala är svagt och rättegången mot Ríos Montt kan ses som ett test.

- Även när det gäller historiska brott måste rättvisa skipas, menar Sotero. Annars är det svårt att prata om verklig fred och om mänskliga rättigheter.

Rättegången - en seger för rättvisa

Den nu 85-årige diktatorn Ríos Montt förlorade i januari 2012 den kongressimmunitet som hittills skyddat honom från åtal. Montt ställs till svars för massakrerna på mayafolket i Ixilområdet i norr, där militären under Montts styre 1982-1983 dödade 1771 människor — "samtliga icke-stridande bybor". Det är första gången som åtal för folkmord och brott mot mänskligheten väcks i Guatemala. För de tusentals överlevande och anhöriga från folkmordet, och för de organisationer och människor i Guatemala som oförtröttligt har kämpat för upprättelse och för att få åtalet till stånd, är domstolsförhandlingarna en seger för rättvisan.

Diakonias samarbetsorganisationer AJR och CALDH har spelat en viktig roll i det långsiktiga arbetet att få fram en rättegång mot Ríos Montt. Diakonia har stött dem under en lång tid av processen, vilket har gett resultat.

I samband med att rättegången släppte Diakonia tillsammans med åtta andra organisationer ett pressmeddelande där vi välkomnar beslutet, och uppmanar beslutsfattare att bevaka rättsprocessen:

Till pressmeddelandet