Diakonia - Människor som förändrar världen

Sverige bör agera mot Israels delning av palestinsk by

Representanter från Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Diakonia uppvaktar idag (13 juni 2013) Utrikesdepartementets chef för Mellanöstern och Nordafrika-enhet (MENA), för att uppmana Sverige att agera mot Israels beslut att dela av Cremisan-dalen på den ockuperade Västbanken med en separationsmur. Det är ett av de sista grönområdena kring Betlehem och består bland annat av viktig jordbruksmark.

Utestänger befolkningen i Betlehem

En israelisk domstol i Tel Aviv har godkänt en dragning av separationsmuren som utestänger befolkningen i Betlehem och Beit Jala från deras rekreationsområde och frukt, - oliv- och vinodlingar. Beit Jala är en stad med ungefär 14 000 innevånare.

Kampen mot mursträckningen vid Cremisan har pågått i sju år och om muren byggs kommer 320 hektar palestinsk mark att beslagtas. De 60-tal palestinska familjer som äger marken kommer att nekas tillträde till sin mark.

– Dragningen av muren genom Cremisan visar tydligt att det inte handlar om säkerhet utan om ytterligare steg i den illegala bosättningspolitiken. Det är en tragedi både för palestinier och för israeler som istället skulle behöva steg mot fred, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Desperat nödrop

Lokala kristna kyrkor har under flera års tid varit emot planerna genom att anordna friluftsmässor för att manifestera fred och rättvisa. Många pilgrimsgrupper och ekumeniska delegationer har besökt mässan och därmed visat sin solidaritet med de kristna i området. Bland annat representanter från Vatikanen i Rom och från Kyrkornas Världsråd i Genève.

– Kyrkorna på plats har skickat ett desperat nödrop efter hjälp för att uppmärksamma vad som händer på Västbanken när palestinier skärs av från sin egen mark, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Landkonfiskeringar har ökat

Konfiskering av land i Betlehem och på Västbanken har ökat sedan separationsmuren började byggas 2002 då många palestinska jordägare blev avskurna från sina landområden. Land som tidigare gett familjerna inkomster från bland annat vinodlingar, fruktträd, oliver och olivolja och bidragit tillderas försörjning.

Genom landkonfiskeringar och utbyggnad av bosättningar har av palestinierna kontrollerat land (A-och B-områdena enligt Osloavtalet) i Betlehems-distriktet krympt till 13 procent av det totala. Många nya bostäder, bosättningar, landkonfiskeringar och murbyggen, som den israeliska regeringen kungjort och påbörjat de senaste åren, finns omkring Betlehem. Detta i strid med internationell rätt, mänskliga rättigheter och den internationella domstolen i Haags rådgivande domslut.

– Delningen av Beit Jala visar att Israel kränker den internationella rätten, annekterar ytterligare palestinskt land, håller kvar palestinierna i biståndsberoende och hindrar en fredlig lösning på konflikten, säger Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia.

Frågan utagerad

Organisationerna begärde även att få möta den israeliska ambassadören Isaac Bachman, men ambassaden menade att beslutet redan är fattat och frågan är utagerad.