Diakonia - Människor som förändrar världen

Utsläpp av växthusgaser i din kommun och ditt län

Sverige har satt som mål till 2020 att minska sitt koldioxidutsläpp med 40 procent i jämförelse med år 1990. Vägen dit är dock lång. Diakonia presenterar här helt nya siffror för alla Sveriges kommuners och läns utsläpp av växthusgaser, och hur trenderna ser ut för deras utsläpp.

En genomsnittlig ökning på 30 procent

Utsläppsstatistiken, som är helt ny, kommer från RUS - ett samverkansorgan för regionalt arbete i miljömålssystemet.

Skillnader mellan olika kommuners utsläpp beror bland annat på om dessa har tung industri eller inte.

När hela konsumtionen är medräknad blir utsläppen 25-35 procent högre, enligt Naturvårdsverket. Diakonia har räknat med en genomsnittlig ökning med 30 procent.

Vad visar statistiken på utsläpp av växthusgaser?

Enligt datan har en majoritet av Sveriges kommuner ökat sina utsläpp av växthusgaser mellan 2009 och 2010, detta trots att de nuvarande svenska klimatmålen fastslogs år 2008. Datan visar även på stora skillnader mellan många kommuner och län som delar geografiska gränser. All utsläppsstatistik finns tillgänglig i dokumentet som du kan ladda ned på den här sidan. 

Utsläpp

NamnStorlekFiltypLadda ner
Utsläpp av växthusgaser i din kommun 206 KB PDF

Rapport om CDM-projekt

"Vi konsumerar - de kompenserar" är titeln på en granskning av ett av de många CDM-projekt som Sverige kommer att köpa utsläppskrediter från – ett vattenkraftsprojekt i Rampur i norra Indien. Rapporten publicerades av Diakonia och Swedwatch i november 2012.

Läs mer om "Vi konsumerar - de kompenserar"