Diakonia - Människor som förändrar världen
Eldsjälen Mithika Mwenda från Diakonias samarbetsorganisation PACJA i Kenya var på besök i Sverige under maj 2013 och medverkade bland annat på seminariet om klimaträttvisa. Foto: Markus Marcetic

Seminarium i riksdagen om klimaträttvisa

Under seminariet i riksdagen den 16 maj 2013 om svensk klimatfinansiering slog både V och FP fast att den rika världen har ett finansiellt och moraliskt ansvar för klimatförändringarna som drabbar fattigare länder. Seminariets huvudgäst var Mithika Mwenda, generalsekreterare på Afrikas största klimatnätverk PACJA, som samarbetar med Diakonia.

De rika ländernas ansvar för klimatfrågan

Under seminariet berättar Mithika Mwenda om sina upplevelser av klimatförändringarna i Afrika och om hur de rika länderna har ett stort ansvar i klimatfrågan. Han har just deltagit i klimatförhandlingarna i Bonn, där PACJA (Pan African Climate Justice Alliance) arbetar för att ge Afrika en starkare röst i de internationella klimatförhandlingarna.

– Jag är uppvuxen nära Afrikas näst högsta berg, Mount Kenya. När vi var små såg vi alltid snö på toppen av berget. Nu finns det ingen snö kvar, säger Mithika Mwenda.

Snön gav vatten till floderna nedanför berget, och vattnet gav i sin tur vatten till boskap och till jordbruket. Men i med de senaste decenniernas klimatförändringar ser också landskapet och levnadsvillkoren i Kenya väldigt annorlunda ut i dag.

Fokusera på hur människor ska kunna anpassa sig till det nya klimatet

– I klimatdebatten fokuseras det ofta på utsläppsminskningar. Men en viktigare fråga är hur folk i de drabbade områdena ska kunna anpassa sina liv till klimatförändringarna.

Jens Holm (V) menar att vi i rikare länder har ett historiskt ansvar för att skjuta till pengar till klimatpåverkade länder och att klimatfinansiering skulle kunna vara dörröppnaren för att överbrygga klyftan mellan rika och fattiga länder.

– Jag är besviken på att regeringen inte bidrar med nya additionella pengar till Syd. Det finns pengar, men det är förstås en prioriteringsfråga. Det är dags att prioritera de som drabbas av våra utsläpp med ett klimatbistånd utöver biståndsbudgeten, säger Jens Holm.

– Vi är flera inom sittande regering som vill arbeta med additionellt klimatbistånd, det vill säga extra pengar till klimatbistånd utöver medel till det humanitära biståndet. Vi vet att det krävs mer av oss när det gäller arbetet med klimatfrågan. Bara i dag så används 400 miljarder dollar i fossilsubventioner, säger Anita Brodén (Fp).

De fattiga påverkas först, men alla kommer att drabbas

Mithika avslutade seminariet med en jämförelse mellan dagens klimatförändringar, Vasaskeppet och Titanic.

– Båda sjönk. Och det var de fattiga människorna och de med sämst förutsättningar som befann sig längst ner och även de som sjönk först. Men det slutade med att alla drogs med ned i vattnet. Samma sak kommer till slut att hända med klimatförändringarna. Vi i de fattiga länderna påverkas först men sedan kommer även den rikare världen att drabbas.