Diakonia - Människor som förändrar världen

Dags för klimatförhandlingarna i Doha

Klimatförhandlingarna i Doha är igång, och mycket behöver göras för att förhindra mer förödande klimatförändringar. Diakonia är med i förhandlingarna och kommer tillsammans med flera av våra partnerorganisationer att verka för ett bindande globalt ansvarstagande för klimatet.

COP18

Förhandlingarna i Doha är det artonde av de så kallade COP-mötena som årligen hålls för att världens länder ska finna lösningar och metoder i att hantera och förmildra de globala klimatförändringarna. Den stora utmaningen under COP18 blir att konkret ta fram hur världen ska arbeta med klimatfrågorna efter Kyoto-protokollet, som går ut den 31 december 2012.

Diakonia och samarbetsorganisationer på plats

Under klimatförhandlingarna finns representanter från Diakonia i Sverige och Bolivia att finnas på plats för att ha koll på förhandlingens innehåll och därifrån ställa krav på Sverige och EU. Även ett flertal representanter från Diakonias partners världen över kommer att medverka. Både Diakonia och våra samarbetsorganisationer utgår ifrån de fattigaste länderna i världen på konferensen, vilket gör att vi verkar för utformningen av ett rättvist klimatavtal ur deras perspektiv.