Diakonia - Människor som förändrar världen

Torka och hunger i Burkina Faso 2012

2012 drabbades hela den så kallade Sahelregionen i Afrika av hunger och svält. Detta sammanföll med en statskupp och oroligheter i Mali, vilket drev människor på flykt. Diakonia gjorde omfattande humanitära insatser i Burkina Faso, där vi ledde en insats av ACT Alliance, som fick ett stort gensvar.